Naar Menu

Home2019-2020Zuiderkerkprijs 2020

Isanne Damen

Zuiderkerkprijs 2020

Prijs voor de opdrachtgever en de architect van het beste woningbouwproject van 2020

De voorselectie van 2020 - geselecteerd uit een lijst met 72 projecten - is een bonte verzameling van kwalitatief hoogwaardige jongerenhuisvesting, duurzame CPO-projecten, vernieuwende woon-zorgconcepten, iconische laag- en hoogbouw en ambitieuze en risicovolle koop- en huurcomplexen met een uitgebreid programma. Alle projecten worden gekenmerkt door een positieve bijdrage aan de stedenbouwkundige context. De jury ziet ambacht, experiment en doorzettingsvermogen, zowel in de details als in het grotere geheel. Met steeds de volgende vragen in het achterhoofd hebben we de projecten bezocht en met elkaar vergeleken: voor welke opgave staat de stad en welk project beantwoordt hier het beste aan? En ook: waar hebben de architect en opdrachtgever de grootste moeite getroffen om het project naar een hoger plan te tillen?

 

Selectiecriteria
De gemeente geeft aan de jury traditiegetrouw vooraf een aantal generieke thema’s mee, als meetlat waarlangs de projecten kunnen worden beoordeeld. Dat zijn: architectuur, stedenbouw, programma, materialisatie en duurzaamheid. Op de dag zelf, kijkende naar de projecten, ontstonden specifiekere onderwerpen en criteria waarmee de jury de verschillende projecten wilde vergelijken. We hebben gezocht naar projecten waar architect en opdrachtgever een stapje verder zijn gegaan, waar risico’s zijn genomen om tot een beter eindresultaat te komen. We waren gevoelig voor gebouwen waar de passie van afspatte. In welke projecten zijn de architect en opdrachtgever bewust uit hun comfortzone getreden om tot een vernieuwend eindresultaat te komen? Maar ook, welk project inspireert en draagt bij aan het behalen van de ruimtelijke en maatschappelijke opgaves waar Amsterdam voor staat? Onderweg blijkt dat de jury een gedeelde interesse voor de rol van trappen in een project heeft. Bij bijna ieder project wordt besproken of deze op de juiste plek zit en of deze aantrekkelijk is om te nemen in plaats van de lift. De jury vindt een goede vormgeving van de trap belangrijk als stimulans voor een actief en gezond leven, waar het ontwerp van een gebouw aan kan bijdragen. Bovendien is de trap in tijden van corona, waar de relevatie van een goede routing en ontsluiting van een gebouw extra belangrijk worden, een relevant aandachtspunt. Alle gebouwen zijn natuurlijk pre-COVID ontworpen en gebouwd, maar het was interessant om te zien hoe ‘COVID’- proof ze waren.

 

De genomineerden

Ondanks de zeer diverse voorselectie is de jury het snel eens over de drie nominaties. In alle drie de projecten ziet de jury de belangrijke opgave om in Amsterdam voor betaalbare huisvesting te zorgen terugkomen. Daarnaast bedienen de drie nominaties een diverse doelgroep door een menging van prijscategorieën en koop- en huurwoningen. De jury vindt het bovendien uitermate belangrijk dat de nominaties een verbinding aangaan met de omgeving door een uitnodigend stedenbouwkundig, maatschappelijk of informatieverstrekkend programma.

 

De nominaties gaan naar…

 

Lieven 2-5
Opdrachtgever: Woonstichting De Key
Architect: Arons en Gelauff architecten

Door een grote verscheidenheid aan te brengen in typologieën, ontsluitingsprincipes, architectuur en rooilijnen wordt bij Lieven een gemêleerde gemeenschap gecreëerd. De diversiteit aan bewoners - studenten, starters, statushouders en kunstenaars - en de daarbij behorende verschillende woontypologieën zijn door architecten Arons en Gelauff vertaald naar een gevarieerd wooncomplex met 351 sociale huurwoningen. Het blok huurwoningen dat hier al eerder was gerealiseerd, wordt op een respectvolle manier in het carré omarmd, hoewel in het nieuwe deel sterk van de eerdere opzet is afgeweken. De woningen omsluiten een openbaar, maar toch beschut, groen binnenterrein dat prachtig overloopt naar de publieke ruimte en naar een aantal privéterrassen. Door aan het binnenterrein balkons, galerijwoningen en de ingangen van enkele appartementen met een terras te situeren, is het binnenterrein niet anoniem maar levendig, met de daaruit voortvloeiende sociale controle. Verschillende ontsluitingen zijn gemaakt om kleinere gemeenschappen binnen het grotere geheel te creëren. De kunstenaarswoningen zijn toegankelijk via een klein atrium, de andere woningen via een portiek, gang, galerij of kleinschalige trappenhuizen. In enkele woningen is geëxperimenteerd met een extra hoge verdiepingshoogte met een splitlevel, waardoor een extra slaapruimte gecreëerd is, op net minder dan stahoogte.

De jury waardeert dit initiatief tot experiment voor het vergroten van de woonoppervlakte enorm, maar denkt wel dat de tussenverdieping nog verder had moeten worden uitgewerkt en hoger gemaakt om als gezonde slaapruimte te kunnen dienen. De materialisering van Lieven is zowel buiten als binnen van een hoge kwaliteit. Men heeft voor oplossingen buiten de standaard gekozen: enkele trappenhuizen hebben een aantrekkelijke houten bekleding en op de gangen zijn poreuze bakstenen toegepast voor een goede akoestiek. De focus van De Key op starterswoningen is in Lieven ten volste tot zijn recht gekomen. De jury waardeert dat door een gemengd programma met verschillende doelgroepen en gemeenschappelijke ruimtes toe te passen, binnen één bouwenvelop een hoogwaardige én betaalbare leefgemeenschap is neergezet met een grote variëteit in de architectuur. Door de gemeenschappelijke binnentuin is een prettige leefomgeving geschapen, met het expliciete doel om de buurt te diversifiëren en naar een hoger plan te tillen. Het wooncomplex Lieven draagt positief bij aan de ontwikkeling van de buurt Westlandgracht, waarbij het experiment niet geschuwd is.

 

New West

Opdrachtgever: Heutink Groep

Architect: Olaf Gipser Architects, VURB architects

Met het project New West hebben de opdrachtgever en de architecten het onderste uit de kan gehaald om de ambities van deze tender op deze ‘restkavel’ vlak langs de metrolijn waar te maken én een tandje extra te geven. Het complex heeft een divers programma met 82 koop- en huurappartementen, 5 woon-werkunits en een breed aanbod aan voorzieningen in de plint. De conceptuele aanpak van New West is sterk en over de verschillende schaalniveaus uitgevoerd. De jury is onder de indruk van de aanpak waarbij de opdrachtgever en architecten vroeg in het proces een socioloog bij hun team hebben betrokken, om een beter beeld te krijgen van de wensen en mogelijkheden van bewoners en ontwikkelingen in de buurt. Door een divers aanbod van huur- en koopwoningen te realiseren op een prijsniveau dat tijdens de uitgave voor de buurt toegankelijk was, is geprobeerd om ‘doorverhuizers’ uit de buurt aan te trekken.

Daarnaast is het complex aantrekkelijk gemaakt voor een diverse groep bewoners door een groot aantal verschillende woningplattegronden aan te bieden, van doorzonwoningen tot maisonnettes en zelf in te delen woningen met een dubbele hoogte. De plint, met straks een filiaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, een kinderopvang en een non-profit kunststichting, is een grote toevoeging voor de buurt en zorgt voor een centrumfunctie vlak naast metrostation Postjesweg. De open binnenplaats op de begane grond bij binnenkomst voelde nu nog wat onbestemd, maar kan wanneer de OBA opent een levendig gebruik krijgen.

 

 

Schoonschip

Opdrachtgever: Stichting Schoonschip (en alle individuele huishoudens)

Architect: Space&Matter (ook stedenbouwkundig plan), +31architects, Amber Architecture & KUUB, Chris Collaris Design & i29, Corine Dikkers, Hans Kuijpers, Hollandshuis, Jeroen Apers Architect, John Kusters, KPMV Architects, Loco-Motief Amsterdam, MTB architecten, Mijke de Kok & Studio Valkenier, Office Winhov, Smeelearchitecture, Studio Lumens, TWWB, Waterstudio

De initiatiefnemers van het CPO-project Schoonschip hebben tien jaar geleden in een achterafgelegen stuk water een kans om te bouwen gezien, die er eerst niet was. Na een decennium lang knokken is het dankzij dit burgerinitiatief en de achtien meewerkende architectenbureaus gelukt om hier een duurzame drijvende woonwijk te realiseren met een hechte gemeenschap.

Schoonschip is voorbeeldstellend op het gebied van circulariteit. Door zich goed te laten informeren, kennis te verspreiden onder de toekomstige bewoners en een hechte samenwerking is duurzaamheid in alle woningen ver doorgevoerd. Ondanks alle unieke ontwerpen van de drijvende woningen is er zo veel mogelijk één systeem gebruikt. Bewoners delen bijvoorbeeld samen een smartgrid met energie uit zonnepanelen, iedere woning wordt verwarmd door een warmtepomp, veel woningen hebben een recirculatiedouche en zijn met duurzame materialen gebouwd. Schoonschip excelleert op veel vlakken. Door een groot doorzettingsvermogen en een hele lange adem is een woonwijk op het water gerealiseerd van een uitzonderlijke kwaliteit. Door van tevoren op eigen initiatief kavelpaspoorten op te stellen heeft men binnen de diverse architectuur van alle individuele woningen een overtuigend geheel weten te maken. De wijk wordt aaneengeregen door slingerende steigers, met mooie doorkijkjes, die uitnodigen om buiten te zijn en elkaar te ontmoeten.

Binnen de mogelijkheden hebben de initiatiefnemers een zo divers mogelijke wijk proberen neer te zetten, maar buiten hun inzet daartoe (ze probeerden bijvoorbeeld ook een aantal sociale huurwoningen te realiseren met een woningcorporatie) betreurt de jury het toch dat de wijk op een bepaalde manier eenzijdig is geworden en mist zij de toevoeging van een publieksprogramma. Door twee-onder één kap twee woningen op één drijvende bak - en multi-generatie woningen te realiseren is er wel een differentiatie in prijsklassen tot stand gekomen. Schoonschip is een zeer aansprekend project, een paradijs voor bewoners, dat tegelijk de buurt activeert. Het project is een groot voorbeeld en profileert zich ook bewust als informatieverstrekker, met een uitgebreid kennisplatform op hun website en bijenkomsten. Hiermee is het project een wegbereider voor duurzaam wonen op water en land in Amsterdam, maar zeker ook voor ver daarbuiten.

 

 

De winnaar van de Zuiderkerkprijs 2020 is…

 

Na een uitvoerige discussie welke van de drie nominaties de vraag beantwoordt welk project het beste invulling geeft aan de ruimtelijke woningopgaven waar de stad de komende jaren voor staat, dat de uitdaging opzoekt en dat uitblinkt qua architectuur, ambitie en programma, kiest de jury New West van Heutink Groep, Olaf Gipser Architects en VURB architects als winnaar van de Zuiderkerkprijs 2020.

New West is de winnaar van de Zuiderkerkprijs 2020 omdat het volgens de jury voorbeeldstellend is voor de uitdaging in de metropoolregio Amsterdam om de verdichting op te schalen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, eigenheid en originaliteit. De opdrachtgever en architecten hebben met New West hoge eisen moeten en willen waarmaken, zonder dat ze originaliteit en de wil om buiten de gebaande paden te treden, hebben losgelaten. New West is een verdichtingsproject met een ongekend hoge kwaliteit en toewijding aan de buurt, waarmee een natuurlijke en logische plek om te wonen en te verblijven is geschept op een kavel waar dit door velen voor onmogelijk werd gehouden. De jury wil met New West als winnaar een pleidooi houden voor verdichten met de ambitie om tot een betere leefomgeving komen, die veel verder reikt dat de kavelgrens. Door samen te werken met een socioloog kregen architect en ontwikkelaar meer inzicht in de wensen van bewoners en dynamiek van de buurt. Daardoor is het project zo goed mogelijk geland en toegankelijk gemaakt voor de buurt. New West heeft op een eigentijdse manier vormgegeven aan de verdichtingsopgave waar de stad voor staat. Door gedurfde keuzes in de opzet, de indeling, materialisering en uitwerking is een uitzonderlijk gebouw gerealiseerd, waar een complex programma van huur- en koopappartementen en maatschappelijke functies in de plint naadloos in elkaar verweven wordt. Door een bevlogen opdrachtgever en het architectenduo is op geheel eigen wijze antwoord gegeven aan de hoge ambities die in de tender werden verwoord. Het resultaat is een project met een uitgebreid programma op een hoog niveau, waarin risico’s werden genomen en door de opdrachtgever geïnvesteerd werd in plintfuncties zoals de tentoonstellingsruimte Bureau Postjesweg om het geheel aantrekkelijk te maken. De jury feliciteert de opdrachtgever en de architecten van New West met het realiseren van een prachtig project die als inspiratie zou mogen dienen voor vele projecten in de toekomst.

 

Winnaar Zuiderkerkprijs 2020 New West

Opdrachtgever: Heutink Groep

Architect: Olaf Gipser Architects, VURB architects

 

 

 

Top-Up

Opdrachtgever: Lemniskade Projecten

Architect: FRANTZEN et al architecten

De 28 koopappartementen van Top-Up zijn bovenop de constructie van een voormalige bedrijfshal gezet, mogelijk gemaakt door gebruik te maken van een relatief licht bouwsysteem. De jury waardeert de toewijding die Tom Frantzen als architect en ontwikkelaar aan deze plek heeft gegeven. Door de rooilijn van het gebouw flink terug te leggen, is er een open kade vrijgespeeld en vormt het project een mooi geheel met het buurpand dat ook van zijn hand is. De vormgeving van de buitenkant is ingetogen en goed doordacht. Door de buitengevel en daarmee ook de loggia’s onderdeel te maken van de VvE blijft de een- heid aan de buitenkant gehandhaafd. Aan de binnenkant genieten de bewoners alle vrij- heid om hun eigen indeling te maken. Dit is mogelijk omdat het principe van het Open Bouwen is toegepast, waarbij drager en inbouw van elkaar gescheiden zijn en onafhankelijk van elkaar zijn aan te passen. Daarnaast heeft Frantzen de moeilijkheden uit het bestemmingsplan overwonnen, zoals de eis voor meer parkeerplek- ken. De circulaire parkeergarage is door de extra hoge verdiepings- hoogte in de toekomst eenvoudig te transformeren naar een andere functie. Door een open gevel van verlijmde baksteen zijn binnen geen installaties nodig. De rol van de architect als ontwerper én opdrachtge- ver heeft tot een buitengewoon hoge kwaliteit van de architectuur en afwerking gezorgd.

 

OurDomain Amsterdam Southeast - East House

Opdrachtgever: Blauwhoed

Architect: OZ

In een periode dat de Amsterdamse huizenmarkt in het slop zat heb- ben de ontwikkelaar en belegger van OurDomain de potentie gezien van een goed bereikbare plek in Zuidoost, vlak naast station Holend- recht, waar de 1.500 studenten- en starterswoningen van OurDomain Southeast worden gerealiseerd. Door het direct groots aan te pakken in aantallen weet OurDomain als pionier een hoogwaardige leefomgeving aan te bieden in een tot nu toe door kantoren overheerst gebied. De opvallende trapsgewijze volumeopbouw van het eerste blok zorgt voor een duidelijke entree naar de twee gebouwdelen en extra zontoe- treding in het achtergelegen park. Het gebouw markeert met haar iconisch volume een belangrijke zichtlocatie langs het spoor, tegenover het Amsterdam UMC ziekenhuis. De jury is ervan overtuigd dat het publieke groene binnenterrein, waar de bestaande olifantenpaadjes als input voor de ontwerpopgave gehandhaafd zijn, een grote kwaliteit zal toevoegen aan dit gebied in ont- wikkeling. Binnen heeft de atmosfeer van de lobby en publieke delen iets weg van een hotel en is hedendaags. Voor een gebouw van 20 verdiepin- gen vindt de jury de trap opvallend centraal geplaatst en verleidelijk ont- worpen om de bewoners te prikkelen om vaker de trap te nemen.

 

Zuidoever

Opdrachtgever: Stichting Cordaan

Architect: TANGRAM architectuur en stedelijk landschap

Stichting Cordaan heeft met de ontwikkeling van Zuidoever een hui- selijke en vooruitstrevende leefomgeving voor ouderen met dementie en somatische aandoeningen in het hogere prijssegment gecreëerd. Het wooncomplex biedt in verhouding tot de hoeveelheid individu- ele woonruimte genereus veel oppervlakte aan gemeenschappelijke ruimte, zowel binnen als buiten op de balkons en in de kas. De getrapt teruglopende verdiepingsvloeren met veel groen onder een kas zorgen voor een zeer groene weelderige ervaring van de (semi) buitenruimte. De jury prijst de opdrachtgever die voor een uitdagend en vernieu- wend programma heeft gekozen door twee doelgroepen samen te huisvesten. De architect heeft duidelijk gedegen onderzoek gedaan om tot een innovatief eindresultaat te komen voor een, voor de architect, nieuwe doelgroep en programma. Door wanden met verschillende texturen en een natuurlijke looproute naar de lichte gemeenschappelijke ruimte zijn zintuigelijke ervaringen voor een goede oriëntatie en een huiselijk gevoel gecreëerd. De jury hoopt dat dergelijke uitgesproken concepten in de zorg als voorbeeld kunnen dienen en zullen doorsijpelen naar ouderenzorg op een lager prijsniveau.

 

The George

Opdrachtgever: BPD, AM

Architect: Dok architecten

De uitbundige en onorthodoxe oranje noordgevel van The George maakt dit gebouw met 47 luxe koopappartementen nu al tot een icoon. De jury vindt het architecturaal gedurfd om de noordgevel bijna helemaal dicht te maken, op wat kleine ‘schietgaten’, ofwel kleine kiepraampjes, na. De zuidkant is daarentegen bijna geheel van glas. De grote glasoppervlakken, die opengeschoven kunnen worden, zorgen voor een optimale relatie tussen de binnenruimte en de riante buitenterrassen. De terugspringende terrassen maken buitenleven op hoogte erg prettig en zorgen direct voor passieve vorm van klimaatbeheerding. Het komvormige dak heeft de functie om water te verzamelen, wat verdeeld wordt over de plantenbakken langs alle terrassen aan de zuid- kant. De slingerende centrale trap tussen het groen, tot stand gekomen in samenwerking met BOOM Landscape, is prettig en uitnodigend om omhoog te klimmen of vanaf te flaneren. The George is een uitermate ambitieus project en een positieve toevoeging aan het woonmilieu op de Zuidas, dat op alle schaalniveaus heeft ingezet; volume, materialisering, detaillering en gevelcomposi- tie, om er een krachtig geheel van te maken.

 

 

 

 

Life

Opdrachtgever: VORM Ontwikkeling, Porten Development

Architect: VAN AKEN Concepts, Architecture, Engineering

LIFE is een compleet woon- en serviceblok voor 50-plussers midden in de zich ontwikkelende woonwijk Houthaven. Het woongedeelte bestaat uit 39 sociale huurwoningen, 92 koopwoningen en 48 plaat- sen op de psychogeriatrische afdeling. In de plint is plaats voor een gezondheidscentrum, horeca en dagbesteding. De jury waardeert het dat de opdrachtgever bewust buiten de comfortzone is getreden door een nieuwe doelgroep, namelijk 50-plussers, te bedienen. Door een succesvolle samenwerking tussen architect en opdrachtgever, en het binnenhalen van de juiste samenwerkende partijen, waaronder Cordaan, Bouwinvest en Habion is het gelukt om een uitgebreid pro- gramma van verschillende woningen en voorzieningen te realiseren. LIFE is een mooie maatschappelijke toevoeging die bijdraagt aan de functiemix van Houthaven. Door de samenwerking met woningcorporatie Habion worden de sociale huurwoningen bewoond door zelfstandige ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 80+. De oriëntatie van de zorgafdeling aan de kant van de naastgelegen school vindt de jury goed gekozen. De dagbesteding in de plint maakt het blok relevant voor de buurt en verdere omgeving. Het thema van dit eiland, Amsterdamse School, is herkenbaar verwerkt als architectuurstijl met een verticale detaillering op de bovenste woonlagen.

 

CiWoCo 1.0

Opdrachtgever: Coöperatie BSH20E

Architectenbureau: GAAGA architectural design and engineering

De aanpak van het CPO-project CiWoCo 1.0, met elf koopwoningen, is vernieuwend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Het gebouw is volledig demontabel en daarmee recyclebaar gemaakt. Zelfs de betonnen vloeren bestaan uit dunne voorgespannen betonplaten die daardoor minder materiaal gebruiken dan gebruikelijk en te hergebruiken zijn. Daarnaast is het principe van Open Bouwen toegepast, waardoor alle installaties los van de constructiedelen zijn gelegd en daarmee makkelijk te vervangen zijn. De liefde en toewijding van zowel de bewoners als van de architect, en hun samenwerking, spat van het gebouw af. Ondanks dat het opgelegde stedenbouwkundig volume lastig is, met twee verschillende volumes op een krappe kavel met een groot programma, hebben de architect en opdrachtgever een gebouw neergezet waar ze trots op mogen zijn. De jury is van mening dat de toegangspoort meer allure had mogen hebben. Die representeert nu niet de pracht die erachter ligt. De jury prijst CiWoCo 1.0 omdat het de deuren heeft ge- opend om ook op een andere manier over duurzaamheid en circulariteit na te denken, door de omgang met be- staande bouwmaterialen, zoals beton, te verbeteren.

 

DOK15

Opdrachtgever: Trebbe Wonen

Architect: WE architecten

Vanaf de brug over het Tolhuiskanaal markeert DOK15 het uiteinde van het Tolhuiskanaal in de Buiksloterham. Dit aansprekende project met 35 huurappartementen vormt een duidelijk baken met een terras aan het water. De architect en opdrachtgever hebben hun nek uitgestoken om hiermee, als er in de toekomst een horecavoorziening neerstrijkt, een plek voor de buurt te creëren. DOK15 heeft de flair van pakhuizen en Brooklyn, met erg consequente kleurstellingen in de gevel en het trap- penhuis. Aan de kant van het water heeft DOK15 een prachtige gevel die verder naar boven steeds verder verglaasd. De jury is te spreken over deze keuze, maar betreurt het dat dit niet aan de zij- en achterkant is doorgezet. Aan de trappen binnen en buiten is duidelijk extra aandacht besteed. De buitentrap langs de galerijen geeft een speels uiterlijk aan de achterkant en lijkt een hint naar de brandtrappen in Brooklyn. Binnen nodigt de zandkleurige ‘luie’ trap uit om fit naar je appartement te klimmen. De jury vindt het een slimme zet om de smalle steeg aan de zijkant te activeren door daar de voordeuren van enkele benedenwoningen te situeren, met een kleine voortuin.

 

 

De jury van de Zuiderkerkprijs wordt gevormd door een jaarlijks wisselend team van drie deskundigen op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling. Dit jaar bestaat de jury uit: Kai van Hasselt, Noha Cultural Consultancy, voorzitter (rechts); Jacco van Wengerden Atelier van Wengerden, architect winnende project vorig jaar (links) en Isanne Damen architectuurhistorica Arcam, verslaglegger (midden). Uit alle opgeleverde woningbouwplannen die in dit boek zijn gedocumenteerd is een voorselectie gemaakt van tien projecten. Deze voorselectie is een keuze van zes medewerkers van Grond en Ontwikkeling uit verschillende disciplines, waaronder de directeur Grond en Ontwikkeling Carolien Schippers. De voorselectie wordt gemaakt op basis van het ingestuurde materiaal. De jury heeft op een dag de tien voorgeselecteerde projecten bezocht en een toelichting gekregen van de architect en de opdrachtgever en een of meerdere woningen bekeken. De jury wordt ondersteund door Sabine Lebesque.

 

Zuiderkerkprijs 2020 gemaakt door Mazen Alashkar

Ieder jaar wordt een andere kunstenaar gevraagd een werk te maken ten behoeve van de Zuiderkerkprijs. De drieëntwintigste prijs is gemaakt door de Mazen Alashkar (1989) en is op 10 december uitgereikt aan de architecten en opdrachtgever van het project New West.

Voor Alashkar is beeldende kunst een medium om essentiële kwesties van ons bestaan te bevragen. Wat hem betreft moeten wij onze wereld opnieuw bekijken en zo onze existentiële authenticiteit als mens hervinden. Alashkar heeft nooit voor een specifieke richting binnen de beeldende kunst gekozen. Hij is opgeleid in Syrië waar hij een kunstopleiding volgde in Damascus. Nadat hij een poos als grafisch ontwerper had gewerkt, begon hij nieuwe media, video, fotografie en grafisch ontwerp met zijn vrije werk te combineren als een ‘elastisch experiment met verschillende disciplines’. Voor hem is het een continu proces van leren en ontdekken door steeds met verschillende materialen en technieken te werken. Hij doet momenteel een master artistic research aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Zijn onderzoek is ook het onderwerp dat hij bij het maken van de Zuiderkerkprijs heeft gebruikt. Het thema dat hem al jaren bezig houdt is water. De betekenis van water nu en vroeger, rituelen met water, technologische hydraulica en wetenschappelijk onderzoek brengt hij in kaart. Zijn meeslepende beeldende verhalen zijn gebaseerd op elementen van zowel het bijgelovige, het rationele en het metafysische. Zo bracht Mazen’s oma in Syrië hem als hij ziek was een glaasje water waarover ze helende woorden fluisterde en ze geloofde dat hij daardoor snel beter werd. De buren kwamen het wonderwater bij haar halen en zelfs een druppel kon worden aangelengd zonder zijn werking te verliezen. Ook in vele religies zijn er vele rituelen waarbij water de transmitter is van geloof, van kracht, zoals bij de doop en andere inwijdingen. En Luc Montagnier, viroloog die in 2008 de Nobelprijs won (overigens niet onbetwist), heeft onderzoek gedaan hoe op basis van hetzelfde principe van ‘water memory’, de capaciteit om de eigenschappen van moleculen te bewaren zelfs na verdunning, ziekten aangepakt kunnen worden. Voor de Zuiderkerkprijs is Alashkar op zoek gegaan naar het visualiseren van de hoek van de twee watermoleculen ten opzichte van een zuurstofmolecuul, die samen een bindingshoek van 104,5 graden maken. Daarvoor heeft hij een koperen buis precies in deze hoek verdraaid en gevuld met water. De keuze voor Alashkar is tot stand gekomen in samenwerking met Cityscapes Foundation, een Amsterdamse kunstinstelling gericht op de raakvlakken van beeldende kunst en architectuur. (SL)

  


Over deze site

Disclaimer