Naar Menu

Home2019-2020Tenders

Sabine Lebesque

Tenders

Percentages woningbouw door gronduitgifte selecties

 

Van alle woningen (6.382) die in deze publicatie zijn opgenomen (inclusief die van de PO- en CPOprojecten) is in totaal bijna 19% tot stand gekomen door een gronduitgifte van de gemeente middels tenders, meervoudig onderhandse selecties of andere vormen van openbare inschrijvingen. Opgesplitst is dat 2,7% voor PO-projecten, 0,8% voor CPO-projecten en 15,3% door gemeentelijke selectieprocedures voor reguliere woningbouw. Sommige van deze selecties zijn al lang geleden gehouden, zoals voor Switi Fase 3, Mi Oso of The George en dit waren dan meervoudig onderhandse selecties waarbij een paar partijen werden uitgenodigd een plan te maken. Maar het merendeel van de selecties is het resultaat van het tenderbeleid dat sinds 2015 is vastgesteld, zoals New West (tender Metrostationslocatie Postjesweg) en de tenders in Amstelkwartier en Houthaven. Het percentage ligt dit jaar lager dan de vorige jaren, omdat er deze keer geen grote aantallen woningen zijn in de getenderde projecten. Ook het aantal woningen dat door CPO tot stand is gekomen is dit jaar lager dan voorgaande projecten. De andere 81% (!) van alle opleveringen is op andere wijze tot stand gekomen: door posities die al bestonden voordat de gemeente besloot alle gronduitgiften door openbare selectie uit te geven, door toewijzingen aan woningcorporaties, door transformaties of op locaties met eigen grond.

 

Winnaars in 2020

 

In de periode van najaar 2019 tot en met het derde kwartaal van 2020 zijn de volgende tenders gegund.

 

Bakema Park Zuid

Winnaar: Kondor Wessels Vastgoed/OZ

Het wooncomplex De Baak is een herinterpretatie van het wonen in het groen van het AUP gebied in Nieuw-West. De architectuur past zich aan de omgeving aan, met horizontale lijnen door middel van de gekaderde balkons. De materialen zijn simpel; hout, glas en prefab beton. Er worden 123 middeldure huurwoningen gerealiseerd met een gemiddelde oppervlakte van 76 m² GO. Daarnaast is er ruimte voor auto-, scooter- en fietsparkeerplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

Amstelkwartier Kavel 5

Winnaar: Kondor Wessels Vastgoed/Koschuch Architects

In het alzijdig ontworpen woongebouw Elements dat een hoogte gaat krijgen van zeventig meter, is ruimte voor 144 middeldure huuren koopwoningen. Ook worden er buurtfuncties en voorzieningen gerealiseerd op de begane grond en komt er een groene bosachtige binnentuin en een groot dakterras. En er is een ondergrondse parkeergarage gepland. Het ontwerp kent scherpe hoeken en setbacks die worden verzacht door de afronding van de horizontale lijnen en door de speling van de lichtinval op de glanzende en matte, bronskleurige materialen.

 

August Allebéplein Blok 2

Winnaar: Lokhorst Bouw en Ontwikkeling/ Space&Matter en Crowdbuilding Ontwikkeling

Blok 2 op het August Allebéplein maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het winkelcentrum August Allebéplein. Hoewel het blok relatief klein van schaal is, vormt de winnende inzending met de naam August & Ally een sterk sluitstuk van het plein mede door de transparante opzet van de plint. Het biedt ruimte voor een programma van 1.470 m² wonen en 650 m² voorzieningen. De twintig woningen in het middeldure huursegment voldoen aan de Richtlijn Aanpasbaar Bouwen. Bovendien wordt aanpasbaarheid verder uitgewerkt op verschillende schaalniveaus gedurende de levenscyclus van het gebouw. Ook wordt er een groene en levendige buitenruimte gecreëerd.

 

Reimerswaalbuurt Blok 4 en 5

Winnaar: Vink Bouw, Vireo Vastgoed en Hendriks CPO/M3H architecten, DS Landschapsarchitecten

In het project Typisch Tuinstad worden in beide blokken middeldure huur- en koopwoningen gerealiseerd. Commerciële en maatschappelijke voorzieningen maken deel uit van het programma. Het ontwerp voorziet in de realisatie van twee semi-openbare groene binnentuinen met daar onder parkeerruimte. Het plan is een ode aan de gedachte van de tuinstad zoals die oorspronkelijk is bedoeld: veel openbaar groen, comfortabele woningen en voorzieningen in de buurt. In de architectuur is aansluiting gezocht met zowel de naoorlogse portiek-etagebouw, als met de in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouw. Naast 120 middeldure huurwoningen, komen er zo'n 70 vrije sector koopwoningen, die casco worden opgeleverd en door de kopers naar eigen inzicht kunnen worden afgebouwd. Ook bieden de ontwikkelaars ruimte aan bewonerscollectieven om gezamenlijk een hele galerij met woningen te kopen of te huren.

 

Overhoeks Kavel 7

Winnaar: Xior Student Housing/DubbeLL buurtontwikkelaars/Mecanoo

Het winnende plan met de naam De Brink Tower gaat met 28 verdiepingen en een hoogte van ongeveer 90 meter zo‘n vierhonderd mensen huisvesten, in sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en vrije sector koop- en huurwoningen. Er komen ook woonzorgvoorzieningen, een buurtkamer en een ondergrondse parkeergarage. Met een EPC score van 0, onder andere bereikt door veel PV-panelen op de daken, terrassen en gevels, hoopt het plan energieneutraal te zijn.

 

 

 

 

 

 

Centrumeiland Kavel 04-01

Winnaar: Heutink Groep/Raumplan/ Bouwgroep Samen IJzersterk

Het programma betreft 5.000 m² koopwoningen in medeopdrachtgeverschap. Op deze kavel is ruimte voor 24 tot 32 woningen inclusief inpandig parkeren. In het winnende plan van aanpak is veel aandacht besteed aan community building. De zelfbouwers staan aan het roer en de ontwikkelaar faciliteert. Het gebouw zal een zeer laag energiegebruik kennen met een EPC van -0,2.

 

Centrumeiland Kavels 07-06, 10-10 en 12-06

Winnaar: D.G. Vastgoed/Natrufied Architecture/Bouwgroep Mooijburg

Het programma betreft 6.800 m² koopwoningen in medeopdrachtgeverschap. In deze tender zijn er drie kavels tegelijk aan een winnaar toegekend. Bij medeopdrachtgeverschap zullen de zelfbouwers gezamenlijk met een professionele ontwikkelaar de wooncomplexen ontwikkelen. De gebouwen zullen een zeer laag energiegebruik kennen met een EPC van 0,205.

 

AMC Kavel E

Winnaar: Kadans Holding

De gemeente en het AMC hebben Kavel E gezamenlijk op de markt gebracht. Op de kavel is ruimte voor 7.000 tot 7.528 m² BVO. Het programma bestond uit laboratoria (minimaal 50 % van het aantal m² BVO) en ondersteunende kantoorvoorzieningen (maximaal 50 % van het aantal m² BVO). Ook maakten autoparkeerplaatsen en fiets/scooterparkeerplaatsen deel uit van het programma.

 

De resultaten van de tenders zullen over een paar jaar zichtbaar zijn in de vorm van opgeleverde projecten. Alle tenders, afgesloten, open en nog te openen, kunt u vinden op: https:// www.amsterdam.nl/ondernemen/investeren/woningbouw/ investeerdersloket/tenderprogramma

 

  


Over deze site

Disclaimer