Naar Menu

HomeProjectenboek

Projectenboek 2022-2023

De website toont woningbouwprojecten, kantoren en voorzieningen, opgeleverd per jaar vanaf 1988. Woningbouwprojecten worden opgenomen vanaf minimaal vier woningen. Bij kantoren en voorzieningen is een ondergrens van 400 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) gehanteerd, met enkele uitzonderingen indien het bijzondere of beeldbepalende projecten betreft. Verbouwingsplannen zijn alleen opgenomen als deze aanzienlijke veranderingen van de plattegronden tot gevolg hadden. De inventarisatie van de woningbouwproductie komt hoofdzakelijk tot stand via het Basisbestand van Grond en Ontwikkeling, waarin informatie uit stadsdelen en projectgroepen wordt bijgehouden. Omdat er binnen de gemeente geen registratiesysteem voor de productie van kantoren en voorzieningen bestaat, kan het voorkomen dat een aantal complexen mist op deze website. Getracht is echter zo compleet mogelijk te zijn. Een ieder die denkt ons over op te leveren projecten te kunnen informeren kan ons mailen.

 

De projecten op deze website zijn ook gepubliceerd in de papieren versie van Gebouwd in Amsterdam, Projectenboek 2022-2023. Deze en eerdere jaargangen zijn verkrijgbaar bij Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam en te bestellen via projectdocumentatie@amsterdam.nl.

 

Redactie: Sabine Lebesque, Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam
Websiteondersteuning: Monique van den Berg
Technische realisatie en vormgeving: Stichting Publieke Zaken (www.pz.nl)

Met dank aan alle fotografen, architecten en opdrachtgevers voor het aanleveren van materiaal.

  


Over deze site

Disclaimer