Naar Menu

Home2019-2020Wooncoöperaties in opkomst

Wooncoöperaties in opkomst

De gemeente Amsterdam gaat meer ruimte geven aan wooncoöperaties. In mei dit jaar is het rapport Aan de slag met wooncoöperaties door het college vastgesteld. Dit betekent dat er nieuwbouwlocaties beschikbaar komen voor wooncoöperaties die zelf het gebouw willen ontwikkelen. Bij een wooncoöperatie zijn de leden ook de huurders en beheerders van het vastgoed.

 

 

Dit betekent een voor midden en lage inkomens betaalbare vorm van zelfbouw. Daarnaast worden beheercoöperaties gestimuleerd. Deze vorm geeft bewoners de mogelijkheid om zelfbeheer en zelfbestuur vorm te geven zonder het vastgoed te hoeven kopen of in het geval van nieuwbouw zelf te ontwikkelen. Er zijn al projecten opgeleverd met een dergelijke organisatievorm. In het project LIFE in de Houthaven verhuurt Habion aan, zoals ze zelf aangeven, betrokken mensen van 60+ uit Amsterdam. En al eerder heeft de Alliantie op het Zeeburgereiland aan de bewonerscoöperatie Akropolis ruimte geboden voor inspraak op de ontwikkeling en het zelf gedeeltelijk beheren van het gebouw.

 

De Warren

 

 

Er zijn meerdere redenen om wooncoöperaties te stimuleren. Ze bieden mensen meer zeggenschap over hun leefomgeving. Dat is geen vrijblijvende wens of dagdromerij. Zij willen daar ook tijd en geld in investeren, zoals blijkt uit de eerder genoemde projecten. Deze zeggenschap biedt ook de mogelijkheid om bijzondere woonvormen te creëren. Een wooncoöperatie kan zich beperken tot doorsneewoningen, maar kan ook het wonen combineren met andere aspecten in het dagelijks leven. Denk aan samen ouder worden en zorg delen of juist met meerdere generaties samenwonen. En een andere belangrijke reden om ruimte te bieden aan wooncoöperaties is dat de woningen blijvend in het middeldure of sociale huursegment verhuurd worden. Dit is bij projecten die worden ontwikkeld door projectontwikkelaars of beleggers niet altijd het geval.

 

Hier stellen ze de principes van de circulaire economie centraal.

 

 

Vooruitlopend op de grootschaliger inzet op wooncoöperaties, zijn er ook al nieuwbouw wooncoöperaties in ontwikkeling. In 2017 en 2018 is er op twee locaties begonnen met pilots om deze nieuwe ontwikkelvorm in de praktijk te testen. Wooncoöperatie De Warren, die op het Centrumeiland als eerste is begonnen, staat in de startblokken om te starten met de bouw. Wooncoöperatie De Nieuwe Meent is voor de locatie Archimedesplantsoen hard bezig om de plannen klaar te krijgen voor de omgevingsvergunning. In 2019 is Bajesdorp aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een coöperatieve broedplaats met woningen in het Bajeskwartier.

 

De Warren laat zien dat dit kan leiden tot bijzondere woonvormen. Zij willen een gebouw realiseren waarbij een derde van de oppervlakte uit gedeelde ruimten bestaat. Bovendien stellen ze hierbij de principes van de circulaire economie centraal. Zo wordt de gevel deels gemaakt van gerecyclede meerpalen. Daarnaast lukt het een netwerk van enthousiaste betrokkenen hier een complexe financieringsopgave te organiseren én delen ze de opgedane kennis met anderen. Dit belooft nog wat voor de nieuwe locaties en wooncoöperaties die de komende tijd aan de slag gaan.

 

Op 28 november 2020 op de 10e zelfbouwmarkt, dit jaar voor het eerst online, waren wooncoöperaties een belangrijk onderwerp. Zie daarvoor ook de informatie op www.amsterdam.nl/zelfbouw

  


Over deze site

Disclaimer