Naar Menu


Top-Up

Opdrachtgever
Lemniskade Projecten
Architect
FRANTZEN et al architecten
Stadsdeel
Noord
Projectarchitect(en)
Tom Frantzen,
Karel van Eijken
Aannemer
Hillen & Roosen
Adres
Fonteinkruidstraat 54-110, Johan van Hasseltkade 198-200
Aantal woningen
28
Overig programma
3 bedrijfsruimten
Fotografie
Isabel Nabuurs


Top-Up staat naast Patch22, dat ook door FRANTZEN et al is ontworpen het geeft dit gebouw de ruimte door er volledig los naast te staan en door het rustige gevelbeeld. Top-Up is gebouwd met een identiek materialen- en kleurenpalet en er is net als bij Patch22 veel aandacht besteed aan de plasticiteit van de gevel. Zo is er een (echt) paar ontstaan waarin beide gebouwen bij elkaar horen en toch een eigen en sterke identiteit hebben. Het gebouw is flexibel indeelbaar om toekomstig hergebruik van het materiaal-intensieve casco te stimuleren en zo toekomstige sloop te voorkomen. Dragende scheidingswanden ontbreken en in de opbouwvloeren kunnen leidingen horizontaal versleept worden naar schachten buiten het appartement. Hierdoor zijn de bewoners volledig vrij in het bepalen van hun eigen indeling; niet eenmalig maar telkens opnieuw, zodat het gebouw zich kan aanpassen aan nu nog onbekend toekomstig gebruik. Wanneer het ooit toch nodig blijkt om de hout-beton draagconstructie te ‘slopen’ kan Top-Up zonder hakken en breken gedemonteerd worden en kunnen de componenten hergebruikt worden in andere gebouwen. Top-Up is ook circulair in cultureel opzicht en hergebruikt de genius loci. Na gedeeltelijke sloop van het bestaande bedrijfsgebouw bleef een klaverblad-achtige betonconstructie met karakteristieke ronde wanden staan. Daarop is de houten opbouw geplaatst, vandaar de naam Top-Up.

  


Over deze site

Disclaimer