Naar Menu

Home2018-2019Tijdelijke woningen voor een jonge doelgroepenmix: starters en statushouders

Susanne Visser

Tijdelijke woningen voor een jonge doelgroepenmix: starters en statushouders

In de gemeente Amsterdam is veel behoefte aan woningen, ook voor studenten en jongeren. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam een wettelijke taak als het gaat om het huisvesten van statushouders: vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Onder de statushouders bevindt zich een grote groep in de leeftijd tussen de 18-28 jaar. De gemeente Amsterdam zag een kans om deze doelgroepen te mixen om zodoende de integratie te bevorderen. In 2015 werd begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om zo snel mogelijk woningen te realiseren voor deze jonge doelgroep.

 

In 2016 heeft de gemeenteraad de motie Iedere statushouder een Amsterdammer als buurman aangenomen. Daarmee wil de gemeente Amsterdam de integratie van statushouders in de Amsterdamse samenleving bevorderen. In de projecten voor jonge statushouders betekent dit dat de woningen om en om worden toegewezen aan een statushouder en aan een starter. Met als doel dat deze jongeren van elkaar leren en elkaar kunnen helpen. De opgave was om deze woningen te realiseren op beschikbare kavels voor de duur van maximaal tien jaar en daarbij gebruik ook gebruik te maken van de transformatie van gemeentelijk en Rijksvastgoed. Bovenstaande opgave wordt gebouwd naast de jaarlijks te realiseren sociale huurwoningen. Zo vult de gemeente Amsterdam de woningvoorraad extra aan, zodat ook jonge Amsterdammers een eigen plekje krijgen waar hun start als volwassenen begint. Er zijn ook andere initiatiefnemers die in de stad die voor deze doelgroep bouwen.

 

 

Samenwerking woningcorporaties

Het huisvesten van statushouders voert Amsterdam uit in samenwerking met corporaties en maatschappelijke organisaties. In het najaar van 2015 is een aantal locaties voor tijdelijke nieuwbouw geïnventariseerd waar het realiseren van extra sociale woningen mogelijk zou zijn. Aan de hand van onder andere de eigendomssituatie, technische gegevens van de locatie, impact op de omgeving, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke claims zijn de verschillende locaties beoordeeld. Ook zijn diverse panden, zoals oude schoolgebouwen, onderzocht om te verbouwen naar sociale woningen.

 

Cijfers

De teller van de gerealiseerde woningen in deze periode staat op 1.524. Naar verwachting zijn in 2022 alle woningen opgeleverd. In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van de opgeleverde woningen en de projecten in uitvoering of onderhandeling.

 

Tijdelijke nieuwbouw

 

 

Transformatie

 

 

Een greep uit de projecten die zijn opgeleverd

Startblok Elzenhagen

Op het voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord hebben de gemeente Amsterdam, De Key en Eigen Haard Startblok Elzenhagen ontwikkeld: een woonplek voor 540 jongeren. Het doel van Startblok is niet alleen maar huisvesten. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners, of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt een springplank voor het ‘echte leven’ en helpt de bewoner die net in Nederland is aangekomen zo snel mogelijk de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

 

Spark Village

Op een kavel in het Amsterdam Science Park waar de komende jaren nog geen bestemming voor was staat Spark Village. Innovatie, bedrijven, wonen en wetenschap gaan hier hand in hand. Met Startup Village letterlijk naast het wooncomplex, kan hier een mooie start gemaakt worden voor jonge Amsterdammers. In totaal zijn hier 240 tijdelijke woningen gebouwd.

 

Stek Noord

Stek Noord bestaat uit twee gerenoveerde gebouwen met in totaal 34 studio’s voor jongeren. In de gebouwen van Stek Noord zat vroeger een school. In de panden zijn nog veel bijzondere en originele details, zoals glas-in-lood en oude tegeltjes. In elk gebouw is een gemeenschappelijke keuken en ruimte waar je samen kunt koken, studeren of een taalcafé kunt organiseren.

 

 

Stek Zuid

Een kleinschalig woonproject in het gebouw aan de Hendrick de Keijserstraat. Hier heeft Stadgenoot studio’s gemaakt. Sinds medio 2019 wonen hier in totaal 12 jonge statushouders en starters.

 

Hoogte Kadijk

Het voormalig pand van de Voedsel- en Warenautoriteit is getransformeerd naar De Woondiversiteit Amsterdam met in totaal 116 onzelfstandige* woonruimtes. De verbouwing, exploitatie en het beheer van het pand is niet in handen van een corporatie maar van Villex, een leegstandsbeheerder gespecialiseerd in de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Het gebouw is opgesplitst in dertien woonunits, bestaande uit maximaal tien kamers, gezamenlijke sanitaire voorzieningen en één gezamenlijke leefkeuken waar bewoners kunnen koken, eten en elkaar ontmoeten. De Woondiversiteit Amsterdam is er ook voor de buurt. Op de begane grond is een activiteitenruimte gecreëerd. Hier kunnen zowel omwonenden als ook de bewoners activiteiten organiseren in overleg met Villex. Denk aan yogalessen, kunstklassen, extra taallessen of een cursus fietsen maken. Ook is er een grote binnentuin met gezellige zitplaatsen, moestuinbakken en in de toekomst ruimte om te sporten.

 

Community

De locaties zijn opgezet vanuit het concept community building. De bewoners van het wooncomplex zetten zich in om een community te organiseren. Er zijn allerlei activiteiten om elkaar te leren kennen en een netwerk te vormen. De bewoners inspireren en helpen elkaar in hun ontwikkeling. Ook houden zij gezamenlijk het terrein en gemeenschappelijke ruimtes netjes, schoon en gezellig. Voorbeelden van activiteiten zijn: een taalcafé, een sportactiviteit of helpen in de moestuin. Iedereen krijgt een maatje toegewezen en ieder koppel kan elkaar helpen met praktische zaken, zoals de weg vinden in de buurt of het vertalen van een brief. Vaak is dat de buurman of buurvrouw.

 

* Zelfstandige en onzelfstandige woningen Zelfstandige woningen hebben een eigen keuken en badkamer. Bij onzelfstandige woonruimtes delen bewoners de keuken en badkamers. Soms is er dan ook een gemeenschappelijke ruimte aanwezig of wordt de keuken gebruikt om samen te zijn. Het merendeel van de woningen dat wordt opgeleverd is zelfstandig.

  


Over deze site

Disclaimer