Naar Menu

Home2018-2019Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt Gebouwd in Amsterdam, Projecten- boek 2018-2019, met daarin alle bouwprojecten die zijn opgeleverd van augustus 2018 tot augustus 2019. Met 6.846 woningen in 87 woning- bouwprojecten plus nog 145 zelfbouwwoningen is het aantal opgeleverde woningen zo’n duizend woningen hoger dan vorig jaar. Een bijzondere prestatie van iedereen die zich inzet om dit voor elkaar te krijgen.

 

Van de productie dit jaar is bijna 40 procent in de sociale huur opgeleverd. Een deel daarvan is tijdelijk, maar via slimme concepten kunnen deze projecten later weer worden ingezet op andere plekken in de stad. Het aantal mag wat mij be- treft nog steeds omhoog, en ook de grootte van de woningen mag omhoog, maar we zijn zeker op de goede weg om de gewenste aantallen te halen.

 

Dit jaar ligt het aantal nieuwbouw en transformatie projecten weer dicht bij elkaar, waaruit blijkt dat het herbestemmen naar wonen een serieus volgroeid segment is geworden in het brede aanbod. Een kwart van de woningen is opgeleverd voor jongeren, studenten en statushouders. Het is goed te zien dat het lukt om voor nieuwkomers op de Amsterdamse woningmarkt een plek te realiseren, ook al blijft het tekort voor deze doelgroepen nog groot.

 

De cijfers voor start bouw zijn dit jaar wederom hoog. Tot medio november waren er al ruim 6.000 woningen in aanbouw genomen door verschillende partijen en dit aantal zal tot aan het einde van het jaar naar verwachting nog stijgen. Onverminderd urgent blijft de druk op de woningmarkt in Amsterdam. De populariteit van de stad wordt er niet minder op, het aantal inwoners blijft groeien. Gevolg daarvan is dat Amsterdammers waaronder gezinnen vaker besluiten de stad te verlaten, naar andere gemeenten binnen de Metropoolregio of richting de andere grote steden.

 

Bewegingen op de woningmarkt zijn van alle tijden, maar dit gemeentebestuur streeft ernaar om een stad te zijn voor alle mensen met alle soorten inkomens. De ongedeelde, inclusieve stad, dat gaat niet vanzelf en met beleid wordt er hard aan gewerkt de stad voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Willen we een rechtvaardige en betaalbare stad blijven, dan zijn krachtige maatregelen nodig.

 

We moeten de komende jaren flink blijven bouwen. We stellen hoge eisen bij tenders, zowel wat betreft duurzaamheid als het type woningen, het aanvullende programma en de maximale huurprijzen. Maar dat doen we met een reden: we willen dat alle inkomensgroepen in een goede woning in de stad kunnen wonen. Dat is een uitdagende opgave waarbij we met alle partijen samen in moeten optrekken.

 

Dit jaar reiken we voor de tweeëntwintigste keer de Zuiderkerkprijs voor het beste woningbouw- project uit, en voor de veertiende keer de Geurt Brinkgreve Bokaal voor het beste project voor restauratie, hergebruik of erfgoed. In de verslagen van de beide juryrapporten valt te lezen dat er prachtige projecten worden gerealiseerd, en dat architecten en opdrachtgevers laten zien dat dit nog steeds, ondanks alle lastige kwesties die soms in een lange rit richting realisatie moeten worden opgelost, mogelijk is, waarvoor respect.

 

Deze publicatie kent inmiddels zijn eenendertigste editie. Nieuw is dat dit jaar álle Projecten- boeken, ook die van 1988 tot 2005, zijn gedigitaliseerd op www.gebouwdin.amsterdam. Het is mooi om te zien wat er begin jaren negentig, met onder andere de HAT-eenheden werd gerealiseerd, of bijvoorbeeld de eerste projecten van IJburg te kunnen terugvinden. Voor iedereen die is geïnteresseerd in bouwen in Amsterdam gaat er een snoeptrommel open!

 

Ik wens u veel leesplezier.

 

Laurens Ivens,
Wethouder Bouwen en Wonen gemeente Amsterdam

  


Over deze site

Disclaimer