Naar Menu

Home2018-2019Gebouwd in Amsterdam volledig online

Gebouwd in Amsterdam volledig online

Op de website www.gebouwdin.amsterdam.nl is de informatie die in de Projectenboeken staat digitaal terug te vinden. Alle woningbouwprojecten, kantoren en voorzieningen, de juryverslagen en andere artikelen zijn per jaar ontsloten. Projecten kunnen ook op naam van de architect, opdrachtgever, aannemer, adres of stadsdeel worden teruggevonden. Deze digitalisering was tot nu toe alleen beschikbaar vanaf de editie 2005-2006. Maar dit jaar is er hard gewerkt om alle voorgaande edities vanaf 1988 ook online te plaatsen. Daarmee zijn alle jaargangen nu voor iedereen gemakkelijk terug te vinden en is er een volledig overzicht van alles wat in meer dan dertig jaar in Amsterdam is gebouwd online.


1991

1992

1994

Tot 2003 werden uitsluitend de woningbouwprojecten gedocumenteerd en op het moment van bouwaanvraag. Dus de plannen, geen projecten, werden alleen gepresenteerd via tekeningen. Soms waren er foto’s van maquettes of artist impressions. Omdat het wel eens voorkwam dat plannen niet verder kwamen dan een tweedimensionale versie, en ook de Zuiderkerkprijs twee keer is vergeven aan een project dat uiteindelijk niet is gebouwd, is bij de editie 2003-2004 besloten om over te stappen op het documenteren van opgeleverde projecten die daadwerkelijk waren gerealiseerd. Er kon dan bovendien een real life foto bijgeplaatst worden. Vanaf 2004- 2005 zijn ook de kantoren en voorzieningen toegevoegd aan de documentatie.

In de eerste periode van de documentatie was het gebruikelijk een veel uitvoerigere beschrijving van de plannen te maken dan nu gebeurt. De beschrijvingen waren in feite een verslaglegging van het woningbouwbeleid dat vanuit de Stedelijke Woningdienst werd uitgevoerd. Er werd geschreven over de grootte van alle woningen, de segmenten met precieze prijzen zoals stichtingskosten en huur per maand, het materiaalgebruik, de toegankelijkheid en de energiebronnen die werden toegepast. De documentatie per project is met de jaren versoberd maar het overzicht is wel zo compleet mogelijk gehouden. Dat betekent dat er geen selectie van projecten wordt gemaakt, maar alles wordt gedocumenteerd wat is opgeleverd en valt binnen de randvoorwaarden van aantal woningen en minimaal aantal vierkante meters voor voorzieningen. Daarmee vormt het Projectenboek een unieke bron van kennis over alle gebouwen die in Amsterdam zijn gerealiseerd. De digitalisering is uitgevoerd door Stichting Publieke Zaken. (S.L)


1995-1996

1998-1999

2001-2002

  


Over deze site

Disclaimer