Naar Menu

Home2006-2007

Projecten 2006-2007

In dit hoofdstuk Projecten 2006-2007 vindt u de projecten die tussen 1 augustus 2006 en 1 augustus 2007 zijn opgeleverd. Woningbouwprojecten met minder dan vier woningen zijn niet geselecteerd, bij kantoren en voorzieningen is een ondergrens van 500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) gehanteerd. Verbouwingsplannen zijn alleen opgenomen als deze aanzienlijke veranderingen van de plattegronden tot gevolg hadden. De inventarisatie van de woningbouwproductie komt tot stand op basis van de informatie uit het Basisbestand van het OGA, waarin informatie uit stadsdelen en projectgroepen wordt bijgehouden.

Van de 67 woningbouwprojecten die aan bovenstaande randvoorwaarden voldeden, zijn er 65 in dit Projectenboek gedocumenteerd. Verder zijn er 38 kantoren en voorzieningen opgeleverd. Van 2 woningbouwplannen is geen of onvoldoende materiaal aangeleverd.

Omdat er binnen de gemeente nog geen registratiesysteem voor de productie van kantoren en voorzieningen bestaat en de documentatie van deze bouwwerken in een experimentele fase verkeert, kan het voorkomen dat een aantal complexen mist in deze publicatie. Getracht is echter zo compleet mogelijk te zijn.

De projecten op de website zijn tevens gepubliceerd in het Projectenboek 2006-2007. In het boekwerk wordt een selectie van het materiaal van de projecten getoond. Op de website vindt u een volledige en uitgebreidere presentatie van de gebouwen.

Het Projectenboek 2006-2007 is verkrijgbaar bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, te bestellen via het telefoonnummer 020-5526060.

  


Over deze site

Disclaimer