Naar Menu

Home2015-2016Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het achtentwintigste Projectenboek, waarin de bouwproductie van Amsterdam is gedocumenteerd. Hoewel we de laatste jaren wel vaker wat te vieren hebben, is er deze keer opnieuw een mijlpaal behaald. Nog nooit is het boek zo dik geweest, nog nooit zijn er in een jaar zoveel projecten opgeleverd. Met 92 woningbouwprojecten en 70 kantoren en voorzieningen, wordt bevestigd dat het goed gaat met Amsterdam, er wordt volop gebouwd en geïnvesteerd, in zowel nieuwbouw als in transformatie.
Het aantal opgeleverde woningen is met 6481 iets lager dan vorig jaar. De oorzaak daarvan ligt vooral in het feit dat er minder grote opleveringen in de transformatieprojecten zijn. Het laaghangende fruit in de transformatie is nu wel zo’n beetje geplukt. In de nieuwbouw daarentegen zijn de opleveringen gestegen en dat is een bijzondere verdienste!
Het startbouwcijfer, het aantal woningen waarvan in 2016 de bouw is begonnen, ligt bij de druk van deze publicatie naar schatting tussen de 5500 en 5900 woningen. Ook daarin geen record dit deze keer maar een fantastisch aantal, ruim boven het ambitieuze getal van 5000 woningen dat we aan het begin van deze bestuursperiode als doel hebben gesteld.
Dat de bouwkranen in de hele stad te zien zijn, bewijst dat we de crisis krachtig zijn uitgekomen. Ook veel van de projecten die rond 2010 stil waren komen te liggen, zijn inmiddels gerealiseerd, waarvan verschillende voorbeelden te zien zijn in deze documentatie.
Wat dat betreft, business as usual zou je kunnen zeggen, de tijden gaan goed. Maar het brengt ons ook op een punt waarop we weer opnieuw moeten definiëren wat voor stad we willen zijn als Amsterdam. Nu de aantrekkingskracht van de Metropoolregio Amsterdam onverminderd groot blijft en daardoor de betaalbaarheid van woningen enorm onder druk is komen te staan, is het zaak dat we kritisch kijken naar wat we bouwen, op welke plekken, welke kwaliteiten we daarin willen terugzien, en hoe we de stad voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk kunnen houden. Want juist deze diversiteit maakt de stad economisch sterk en voorbereid op de toekomst.
Het is daarom van belang dat zowel de gemeente als de markt samen optrekken om de woningvoorraad toegankelijk en divers te houden, en de sprong te maken naar een nieuw schaalniveau, waarin verdichting, duurzaamheid en de ongedeeldheid van Amsterdam en de regio centraal staan.

 

Ik wens u veel leesplezier met de juryverslagen van de Zuiderkerkprijs en de Geurt Brinkgreve Bokaal, de analyses rond de woningproductie, de zelfbouw en natuurlijk met al dat moois dat in onze stad het afgelopen jaar is opgeleverd.

 

Laurens Ivens,

Wethouder Bouwen en Wonen

gemeente Amsterdam

 

 

 

 

 

 

  


Over deze site

Disclaimer