Naar Menu


Jaarlijks reikt Grond en Ontwikkeling (voorheen Ontwikkelingsbedrijf) van de Gemeente Amsterdam verschillende prijzen uit om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te stimuleren.

Prijzen

Zuiderkerkprijs

Sinds 1997 reikt Grond en Ontwikkeling (voorheen Ontwikkelingsbedrijf) de Zuiderkerkprijs uit: een prijs voor het beste woningbouwproject binnen de gemeente. Uit alle woningbouwprojecten van het betreffende jaar kiest een aantal deskundigen van het Ontwikkelingsbedrijf een tiental projecten. Een jaarlijks wisselende vakjury wordt gevraagd deze selectie te volgen, maar is vrij daar een of, in een enkel geval, meerdere projecten aan toe te voegen. De jury bezoekt deze projecten en bepaalt de nominaties en een winnaar.

 

Geurt Brinkgreve Bokaal

De Geurt Brinkgreve Bokaal is een onderscheiding die de gemeente Amsterdam sinds 2005 jaarlijks toekent aan het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in de bestaande (woning)voorraad, waardoor een gebouw door hergebruik meerwaarde of een impuls geeft aan de stad en de buurt. Een vakjury beoordeelt alle projecten die in aanmerking komen op papier, en selecteert er een aantal die bezocht worden. Hieruit worden de nominaties en de winnaar gekozen.

 

  


Over deze site

Disclaimer