Naar Menu

Home2005-2006

In dit hoofdstuk Projecten 2005-2006 vindt u de projecten die tussen 1 augustus 2005 en 1 augustus 2006 zijn opgeleverd. Woningbouwprojecten met minder dan vier woningen zijn niet geselecteerd, bij kantoren en voorzieningen is een ondergrens van 500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) gehanteerd.

Projecten 2005-2006

Verbouwingsplannen zijn alleen opgenomen als deze aanzienlijke veranderingen van de plattegronden tot gevolg hadden. De inventarisatie van de woningbouwproductie komt tot stand op basis van de informatie uit het Basisbestand van het OGA, waarin informatie uit stadsdelen en projectgroepen wordt bijgehouden.

Van de 62 woningbouwprojecten die aan bovenstaande randvoorwaarden voldeden, zijn er 57 in dit Projectenboek gedocumenteerd. Verder zijn er 51 kantoren en voorzieningen opgeleverd, waarvan er 46 zijn opgenomen. Van vijf woningbouwplannen en vijf kantoren en voorzieningen is geen of onvoldoende materiaal aangeleverd.

Omdat er binnen de gemeente nog geen registratiesysteem voor de productie van kantoren en voorzieningen bestaat en de documentatie van deze bouwwerken in een experimentele fase verkeert, kan het voorkomen dat een aantal complexen mist in deze publicatie. Getracht is echter zo compleet mogelijk te zijn.

 

De projecten op de website zijn tevens gepubliceerd in het Projectenboek 2005-2006. In het boekwerk wordt een selectie van het materiaal van de projecten getoond. Op de website vindt u een volledige en uitgebreidere presentatie van de gebouwen.

Het Projectenboek 2005-2006 is verkrijgbaar bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, te bestellen via het telefoonnummer 020-5526060.

  


Over deze site

Disclaimer