Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Surinde

Opdrachtgever
Eigen Haard
Architect
Hooyschuur Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Ron Baltussen
Aannemer
Slokker Bouwgroep
Adres
Makassarstraat 100-104 / 116-122, Soembawastraat 52-62
Aantal woningen
54
Overig programma
bedrijfsruimte
Fotografie
Bastiaan van ‘t Veer


Het complex Surinde op de hoek van de Javastraat, de Soembawastraat en de Makassarstraat. is in een bouwtijd van ruim één jaar gerealiseerd. Reeds in 2006 - 2007 is het ontwerpproces voor deze locatie ingezet. De bestaande woon­ gebou­wen voldeden technisch en programmatisch niet meer. Het unieke en mede beeldbepalende voor het project is dat een deel van het voormalige gebouw in de Makassarstraat (in bezit van een particulier belegger) is blijven staan. In twee bouwdelen is Surinde rondom dit gebouw ontworpen. Massa, gevelcompositie en geveldetaillering van de nieuwbouw zijn grotendeels afgestemd op het oorspronkelijke gebouw. De sobere Amsterdamse School architectuur die zo kenmerkend is voor dit deel van de Indische buurt heeft zijn weerklank gevonden in de gevelexpressie van de nieuwe woongebouwen. De balkondetaillering, de wijze van accentueren van de hoofdentrees en de vormgeving van de kozijnen dragen bij aan dit beeld. De functionele, flexibele woningplattegronden bieden veel woonkwaliteit. Het feit dat voor oplevering alle woningen zijn verkocht zegt genoeg. Dit complex van Woning­stichting Eigen Haard levert een bijdrage aan de stijgende populariteit van de Indische buurt in Amsterdam.

  


Over deze site

Disclaimer