Naar Menu


Pieter Nieuwland College

Opdrachtgever
Amarantis Onderwijsgroep
Architect
GAJ Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Bernard Rethmeier
Aannemer
Pellikaan
Adres
Nobelweg 6
Programma
15.700 m2 bvo, middelbare school


Het Pieter Nieuwland College voor havo en atheneum dateert uit 1959 en is een gemeentelijk monument. Omdat het gebouw ruimtelijk en technisch verouderd was, werd besloten tot renovatie en uitbreiding van de bestaande huisvesting.

Met de herindeling van het gebouw kon het Pieter Nieuwland College tegelijkertijd de vernieuwingen in het onderwijs accommoderen. Zowel in de onder- als bovenbouw is op de school bijvoorbeeld aandacht voor zelfstandig leren, voor het vinden van evenwicht tussen kennis en vaardigheden, voor toepassing van moderne media en voor vakoverstijgende projecten.

In de bestaande bouwdelen zijn nu de leslokalen en kantoren gehuisvest. De kozijnen in de buitengevels zijn vervangen, de daken geïsoleerd, de lokalen vernieuwd en vergroot en de toiletgroepen gerenoveerd. Ook zijn beide gymnastieklokalen volledig heringericht.

Tussen de bestaande bouwdelen is de nieuwbouw gerealiseerd. Daar zijn de gezamenlijke ruimten, zoals de mediatheek, de aula, de keuken, de kantine, de theaterzaal, het auditorium, de lockerruimte en de garderobe gesitueerd. Het hart van de school vormt nu het centrale ontmoetingspunt voor leerlingen en medewerkers.

  


Over deze site

Disclaimer