Naar Menu


Waterbuurt West - Waterwoningen

Opdrachtgever
Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West
Architect
Architectenbureau Marlies Rohmer
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Floris Hund,
Marlies Rohmer
Aannemer
ABC Arkenbouw,
Koning Bouw
Adres
Ijburglaan 175-223, 273-305, 345-365, 405-411, Haringbuisdijk 2-36
Aantal woningen
75
Overig programma
parkeergarage
Fotografie
Luuk Kramer, Marcel van der Burg, Roos Aldershoff


Fin Won Kam Opp
K 42 4 106
K 3 4 110
K 17 5 125
K 13 5 154
----------------------------
75 119

In de Waterbuurt van Steigereiland zijn in hoge stedelijke dichtheid 75 drijvende woningen en dijkwoningen gerealiseerd in de sociale huursector en goedkope en dure koopsector. Bij het bouwen op het water zijn de kenmerken van en de mogelijkheden die water biedt als ontwerpuitgangspunt genomen. Bij de verkaveling van de waterwoningen langs de steigers is gevarieerd in onderlinge afstanden en in oriëntatie. Tussen de drijvende woningen is veel ruimte voor bootjes.

Om een eenheid te creëren in het ensemble is het bouwsysteem zo ontworpen dat de dijkwoningen, die aan de rand van het bassin op poten over de dijk heen hangen, op dezelfde manier worden uitgewerkt als de drijvende woningen. De drijvende woningen zijn gesitueerd op een betonnen bak die over een halve verdiepingshoogte in het water zakt. Daarop is een constructie van lichte houtskeletbouw geplaatst die met glas en kunststofschroten is bekleed. De bewoner kan zo zelf bepalen aan welke kant hij uitzicht of juist privacy wil hebben. Ook behoort uitbreiding, middels een vooraf ontworpen aanbouwpakket, tot de mogelijkheden.

De waterwoningen zijn in drie verschillende types gerealiseerd: de solo is een woning op een bak, de duo bestaat uit een geschakelde woning op een bak en de trio herbergt drie sociale huurwoningen op een bak. Alle plattegronden zijn in principe vrij indeelbaar. De eerste verdieping kraagt uit zodat er twee veranda’s ontstaan ter plaatse van de bel-etage. De betonnen bakken zijn afgemeerd aan palen en middels een schoorconstructie aan de steiger bevestigd.

  


Over deze site

Disclaimer