Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Marcanti

Opdrachtgever
Woningstichting Zomers Buiten,
Amstelland Vastgoed
Architect
Onno Vlaanderen Architecten
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Onno Vlaanderen
Aannemer
Bouwbedrijf De Nijs
Adres
Marcantilaan
Aantal woningen
72
Fotografie
Fedde de Weert


Fin Won Kam Opp
K 12 4 92
K 4 5 110
K 4 6 124
SH 4 5 110
SH 6 6 124
K 12 3 70
SH 20 3 75
SH 10 4 92
----------------------------
72 90

Voor de nieuwbouw op het Marcanti-terrein is door Soeters Eldonk Architecten een stedenbouwkundig plan gemaakt. Onno Vlaanderen Architecten werd uitgenodigd om in dit plan twee woonblokken te ontwikkelen, als voortzetting van de door Sier van Rijn in 1981 ontworpen woningbouw. Het langste blok bevat 40 huurwoningen, waarvan vijf minder-valide-woningen; het korte blok bestaat uit 32 koopwoningen. De waaiervormige strokenverkaveling met de mooie binnenterreinen en het uitzicht op het omringende water is als waardevol uitgangspunt overgenomen. De trapsgewijze geleding van de blokken is hieruit ontstaan. De blokken sluiten in hun uitdrukking aan op de bestaande woonbebouwing waar veel waardering voor bestaat.
Verschillen in de gevraagde woningdifferentiatie hebben geleid tot nuanceringen, die de eenheid in het gebied echter niet verstoren. Om de architectonische zeggingskracht zo sterk mogelijk te maken en zeker ook als hommage aan Sier van Rijn, is een aantal in het oorspronkelijke plan doorgevoerde bezuinigingen opnieuw geïntroduceerd. De aan twee zijden terugspringende vijfde bouwlaag en de hoekramen zijn hiervan voorbeelden.
Kritiek op het oorspronkelijke plan was er ook: vooral de entrees zijn om die reden anders vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan het bureau om ook bij de bestaande entrees deze wijzigingen door te voeren.

  


Over deze site

Disclaimer