Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Kolenkitbuurt Fase 4a

Opdrachtgever
Stadgenoot
Architect
Alynia Architecten
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Gerry Meagher
Aannemer
Van Wijnen Midden
Adres
Baas Gansendonckstraat 2-20, Jacob van Arteveldestraat 19-39
Aantal woningen
88


De Kolenkitbuurt is in de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd. Op de onderhavige locatie is voorzien in het op dezelfde plek herbouwen van bestaande flatgebouwen uit de jaren zestig. De percelen worden omsloten door de Jacob van Arteveldestraat, de Erasmusgracht en de Ernest Staesstraat. De herbouw van de woningen is mede tot stand gekomen na een intensief traject van bewonersparticipatie. Veel van de bewoners zijn teruggekomen in de nieuwe woningen op de locatie waar ze al lang hebben gewoond. De hoofdstructuur van de portieken is gehandhaafd, maar veel is gedaan om de woningen qua wooncomfort te laten voldoen aan de huidige tijd. Er is een frisse gevelsteen gekozen die goed aansluit bij de nieuwbouw aan de overkant van de Jacob van Arteveldestraat. Alle toevoegingen die in de loop der jaren in de oude blokken waren aangebracht zijn weggelaten, waardoor het oorspronkelijke beeld van de Kolenkitbuurt is hersteld.

  


Over deze site

Disclaimer