Naar Menu


Tugelablokken

Opdrachtgever
Ymere
Architect
M3H Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Machiel Spaan,
Jeroen Caderius van Veen
Aannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling
Adres
Hertzogstraat 2-20, Laing s Nekstraat 1-18, Magersfonteinstraat 1-11, Retiefstraat 30-56, Tugelaweg 32-49
Aantal woningen
157
Overig programma
parkeergarage
Fotografie
Allard van der Hoek


De nieuwe Tugelablokken van M3H vervangen twee van de vijf bouwblokken in een ensemble van architect Willem Leliman uit 1915. De nieuwe blokken zijn direct geïnspireerd op Lelimans architectuur. Dat geldt voor de typologische oplossingen voor de woningen en de ontsluitingen, maar ook voor de rationele architectuur en de aandacht voor het detail. Het project, dat mede tot stand is gekomen op basis van een intensief participatieproces met de bewoners en omwonende, biedt een grote diversiteit aan woningen met veel zorg voor de individuele woonkwaliteit, ruimtelijke entrees, trappenhuizen, galerijen en binnenhoven. Horizontale en verticale patronen van metselwerkverbanden en kozijnen, die verwijzen naar het ensemble van Leliman, smeden de gevels tot een geheel en toch is iedere gevel uniek. De gevels voegen zich aan iedere zijde naar de karakteristiek van de straten: aan het groene spoortalud van de Tugelaweg hebben de gevels een monumentaal karakter, aan de Retiefstraat is een klassieke, vroeg negentiende-eeuwse straatwand gemaakt en aan de drie tussenstraatjes bepalen levendige, gearticuleerde gevels het beeld. Het in de gevels geïntegreerd kunstwerk van AtelierNL is geïnspireerd op de tegeltableaus van de oorspronkelijke opdrachtgever in 1910, de Joodse Handwerkers Vriendenkring.

  


Over deze site

Disclaimer