Naar Menu


Elseviergebouw

Opdrachtgever
DUWO,
Rochdale
Architect
Knevel architecten
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Benjamin Robichon
Aannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen
Adres
Krelis Louwenstraat 5, Sara Burgerhartstraat 19-21
Aantal woningen
245
Overig programma
hostelle
Fotografie
Leonard Faustle


Architecten Benjamin Robichon e13 West Elseviergebouw plattegrond oostgevel noordgevel Langs het toenmalige Coentunneltracee, nu de Ring A10 ontwierp architect Dudok in 1964 in samenwerking met Magnée een kantoorgebouw van veertig meter hoog en een oppervlakte van 13.000 m2. Na het vertrek van hoofdhuurder Elsevier is het een poos anti-kraak bewoond en gebruikt door een stichting. In 2012 kreeg Knevel Architecten de opdracht om het gebouw te transformeren naar studentenhuisvesting. Door het gebouw te bestemmen als woonruimte voor studenten is enerzijds ingespeeld op het verminderen van het enorme tekort aan studentenhuisvesting en anderzijds geeft het een stimulans aan de levendigheid op deze locatie in Bos en Lommer. Op de verdiepingen zijn 245 studentenwoningen gerealiseerd, bestaande uit veertig onzelfstandige en 205 zelfstandige studenteneenheden. In de kelder zijn de fietsenstalling en wasserette ondergebracht. De begane grond is ingericht door Hostelle, een hotelconcept voor vrouwen. De toegevoegde verhoogde pleinruimte voor de entree doet dienst als ontmoetingsplek. In de buitengevel is de bestaande architectuur van Dudok gerespecteerd en gerenoveerd. Om de geluidswering van de A10 op te lossen is aan de westkant een dubbele gevel in de vorm van een loggia ontwikkeld. Door de hoogte van elf verdiepingen en de karakteristieke luifel is het gebouw een fysiek herkenningspunt in de stad.

  


Over deze site

Disclaimer