Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Laan van Spartaan Hof B

Opdrachtgever
VOF De Stadstuinen,
Ymere,
Bouwfonds
Architect
Claus en Kaan Architecten,
Diederendirrix,
Dick van Gameren
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Felix Claus,
Dick van Wageningen
Aannemer
UBA Bouw
Adres
Willem Augustinstraat 190-230, 126-167, 168-188 Beb Bakhuysstraat 1-15, e.v.
Aantal woningen
137
Overig programma
parkeerplaatsen
Fotografie
Thea Kamperman


Laan van Spartaan is een grootschalige stadsontwikkeling in het gebied tussen de Jan van Galenstraat, de A10, de Erasmusgracht en het ringspoor. De Noordstrook bestaat uit een open en transparante blokstructuur. Een zevental appartementengebouwen aan de Erasmusgracht vormen een geluidbuffer voor de noordzijde van het gebied. De bebouwing vormt drie hoven, elk met een eigen thematische uitwerking. Hof B is het middelste van de drie woonhoven. Elke hof heeft een ‘opgetilde’ binnentuin boven een parkeervoorziening. De gevels rondom deze binnenhoven, zijn per architect uitgewerkt zodat deze ruimten een eigen sfeer krijgen. De uniforme materiaalkeuze tempert de contrasten in schaal, maat en individuele expressie ter wille van samenhang en solidariteit. De gevels van de grondgebonden woningen aan de binnenstraten en de sportvelden, ademen een zelfde sfeer als die in de binnen­ hoven. Waar in de binnenhoven alle gevels rondom gelijk zijn, wordt in de straatbeelden bewust een geleding gemaakt. Aan de Erasmusgracht worden de meer formele geluidbelaste gevels gekarakteriseerd door geraffineerde lijnen in de vorm van verticale lamellen. Ze combineren het functionele karakter van geluidwering met een uniek beeldmerk voor het woongebouw.

  


Over deze site

Disclaimer