Naar Menu


De Studio GAK Noordvleugel

Opdrachtgever
BLP1 Properties,
AM,
Stadgenoot
Architect
Wessel de Jonge architecten ZECC Architecten
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Wessel de Jonge,
Hiram Duyvestijn Bart Kellerhuis
Aannemer
Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder
Adres
Bos en Lommerplantsoen 5A-43T
Aantal woningen
320
Overig programma
2000 m2 bedrijfsruimte
Fotografie
Luuk Kramer


Het kolossale GAK-gebouw van 36.000 m2 stond sinds het vertrek van het UWV al jaren leeg. Tegelijkertijd is het monumentale gebouw uit 1959 een van de belangrijkste ontwerpen van wederopbouwarchitect Ben Merkelbach en moest het architectonisch karakter behouden blijven. De herbestemming en het komen tot een passend ontwerp was daardoor een lastig vraagstuk. Het initiatief tot transformatie liep ver vooruit op het gemeentebeleid tegen leegstand en om meer kleine wooneenheden te bouwen. Na uiteenlopende haalbaarheidsstudies is door AM en Stadgenoot ingezet op koop- en huurwoningen voor starters en studenten op een plint van bedrijfsruimten. De noord­vleugel met 320 woningen van circa 28 m2 is nu opgeleverd. Door binnen de bestaande structuur een doos-in-doos principe toe te passen, wordt voldaan aan thermische-, geluids- en brand­ veiligheidseisen. De groene glasgevel is technisch geheel opnieuw ontworpen maar is - behalve de te openen Paff-ramen - uiterlijk onveranderd. Langs de A10 is deze vanwege de geluidbelasting dubbel uitgevoerd als ‘serre-gevel’. De 2000 m2 grote plint met vides en doorzichten, is ontworpen door ZECC Architecten. Het wordt een belangrijke ontmoetingsplaats voor bedrijven, met horeca en flexwerkplekken.

  


Over deze site

Disclaimer