Naar Menu


Batik

Opdrachtgever
Ymere
Architect
Jef Reintjens Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Leo Kruse,
Thomas Knoops,
Jef Reintjens
Adres
Preangerstraat 5-13, Mataramstraat 2-4, Semarangstraat 27-39, Tidorestraat 231-233
Aantal woningen
75


Fin Won Kam Opp
K 3 3 95
SH 3 4 104
SH 3 4 111
OH 3 4 109
K/OH 1 3 78
SH 1 3 94
OH 1 3 95
SH 1 3 75
SH 1 3 92
K 1 3 101
OH 1 3 108
K 1 4 101
SH 1 4 128
SH 1 4 93
SH 1 4 113
OH 1 4 158
SH 1 5 128
SH 1 5 140
----------------------------
34 103

Het nieuwbouwproject Batik bestaat uit een blok van 47 sociale huurwoningen van gemiddeld 100 m2 en een blok van 28 middeldure huurwoningen van gemiddeld 90 m2. De opdracht was om Batik een rustpunt te laten zijn in de lappendeken van verschillende stadsvernieuwingsprojecten. De gevelopbouw en de materialisatie verwijst naar de architectuur van de Amsterdamse School, de oorspronkelijke stijl van de buurt.

Aan de ‘sokkel’ van het gebouw is extra aandacht gegeven: de begane grond is 75 cm hoger dan de andere verdiepingen, en de gevel kent er een grotere plasticiteit dan de andere verdiepingen door de hardstenen band, de verticale ritmiek van de ramen, de diepe neggen en de halfsteens terugliggende tussenpenanten. De eerste en tweede verdieping zijn vormgegeven als een monoliet tussenstuk. De derde verdieping heeft een doorgaand bandraam en daarboven een gemetselde borstwering. De vierde verdieping ligt ruim twee meter terug, met uitzondering van de hoeken die juist extra in het oog springen door het in het verlengde van de voorgevel geplaatste bandraam. Op de hoek van de Tidorestraat en de Semarangstraat is de gevel op de eerste verdieping voorzien van een groot bronzen beeld van kunstenaar Tom Claassen.

Ten behoeve van de sociale veiligheid hebben bijna alle woningen op de begane grond een voordeur aan de straat. De woningen op de verdiepingen worden ontsloten door liften en brede galerijen met vides aan de gevelzijden. Alle woningen zijn extra groot, extra hoog en levensloopbestendig.

  


Over deze site

Disclaimer