Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Cuypershof

Opdrachtgever
Stadgenoot
Architect
Yegenoglu Architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Hüsnü Yegenoglu
Aannemer
Wittkamp Bouw
Adres
Aalbersestraat 37-39, Goeman Borgesiusstraat 73, 74-74
Aantal woningen
16


Fin Won Kam Opp
K 2 3 121
OH 2 3 121
AMH 1 4 121
----------------------------
6 121

In een waarderingskaart van Bureau Monumenten en Archeologie is de stedenbouwkundige opzet van de Dudokbuurt, waarvan Cuypershof deel uitmaakt, als 'topkwaliteit' gekwalificeerd. Reden hiervoor was dat de karakteristieken van de naoorlogse architectuur en stedenbouw, zoals de open verkaveling en de subtiele sequenties van de openbare, op elkaar aansluitende hoven in deze buurt volop aanwezig zijn. Bij het ontwerp is getracht deze kwaliteiten op eigentijdse wijze zoveel mogelijk te handhaven, of zelfs te versterken.

De drie gebouwvolumes van Cuypershof zijn identiek, maar de in het oog springende elementen, zoals de kopgevels, zijn op subtiele wijze verbijzonderd. Aan de overgangen tussen openbare ruimte en de woningen is veel aandacht besteed. Dat geldt ook voor de detaillering van het complex met de zorgvuldig gemetselde tuinmuren en de daken en gevels die dusdanig strak op elkaar aansluiten dat ze in elkaar lijken door te lopen. De witte kozijnen en deurposten die uit de vlakke oranje bakstenen gevel steken, zorgen voor diepte- en schaduwwerking in het gevelbeeld.

De bewoners konden voorafgaand aan het ontwerpproces hun wensen aangeven over het aantal kamers, de tuinen en de openbare ruimte. Gedurende het proces werd in een aantal workshops de verschillende indelingsvarianten besproken en is gezamenlijk het definitieve woningtype vastgelegd.

  


Over deze site

Disclaimer