Naar Menu


Leuke Buurt

Opdrachtgever
De Geuzen
Architect
Inbo
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Tako Postma
Aannemer
Ooms Bouwmaatschappij
Adres
Kerdijkhof 5-17, Teldershof 1-115, 2-114
Aantal woningen
121
Fotografie
Luuk Kramer


Fin Won Kam Opp
SH 2 2 63
AMH 1 3 71
----------------------------
13 90

De laatste fase van het herstructureringsplan Geuzenbaan is ingevuld door een gemengd woonbuurtje aan de Albardagracht. Het is op de plaats gekomen van een lagere school die met de naastgelegen Rooms-katholieke kerk met pastorie en klooster van architect De Vries uit 1960 een enigszins omsloten enclave in de buurt vormde. Met zijn hoven, dakvormen en rustige baksteenarchitectuur zoekt het plan aansluiting bij de opzet en Delftse Schoolarchitectuur van de kerk en het klooster.

De vernieuwing van de Geuzenbaan wordt gekenmerkt door hoge appartementencomplexen. De hoekpunten van de Leuke Buurt worden daarom gemarkeerd door twee hogere appartementengebouwen. Eén ervan huisvest een woongroep voor ouderen van Indische afkomst. De noordelijke woonhof wordt omgeven door eengezinswoningen met tuin, waarvan de helft direct aan de Albardagracht staat. Tussen de hoger gelegen oostelijke hof en de Sam van Houtenstraat staat een klein appartementengebouw. Aan de oostzijde staan starterswoningen, waarvan een deel uitkijkt op het naastgelegen parkje.

De openbare ruimte heeft een enigszins besloten karakter, met zorgvuldig vormgegeven openingen naar het water en overgangen tussen deur en straat. De parkeergarage ligt onder het hoger gelegen hof, zodat het gebied autovrij is. Kunstenaar Rob Birza ontwierp een bijzondere muur die een privacyscheiding vormt tussen buurt en kerk, maar die tegelijkertijd de architectonische relatie bevestigt.

  


Over deze site

Disclaimer