Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Haveneiland West Blok 12ab - Steenhuis Bukman

Opdrachtgever
IJ-Delta Ontwikkeling
Architect
Steenhuis Bukman Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Marc Bukman
Aannemer
ERA Contour
Adres
Daguerrestraat 38-116, Erich Salomonstraat 90, Talbotstraat 31-99
Aantal woningen
73
Overig programma
kinderopvang
Fotografie
Jannes Linders


Fin Won Kam Opp
K 6 3 90
K 8 3 78
SH 1 1 112
SH 6 3 90
SH 4 3 98
K 4 4 98
SH 8 3 78
K 4 3 90
SH 5 3 82
K 4 4 96
K 4 3 94
K 4 3 83
SH 11 3 83
SH 4 3 94
----------------------------
73 87

Blok 12ab op Haveneiland West heeft een rijk en gedifferentieerd woonmilieu gekregen met woningen gerealiseerd in diverse categorieën, parkeervoorzieningen, een kinderdagverblijf en aangepaste woningen voor lichamelijk gehandicapten met 24-uurs dienstverlening op afroep (ADL-woningen). Steenhuis Bukman Architecten ontwierp het stedenbouwkundig plan voor Blok 12ab en was ook supervisor van de uitwerking van het blok door vier verschillende architectenbureaus. De compositie van woningblokken hangt samen met de ligging: aan de doorgaande straat, aan de gracht of aan het binnengebied. Het blok wordt doorsneden door een gracht die op twee plaatsen bereikbaar is gemaakt door een trap naar een ‘visplek’ aan het water. Achter een randbebouwing van stadswoningen aan de doorgaande straat bevindt zich een kleinschaliger binnengebied met grondgebonden woningen en hoven aan het water. Door het parkeren te clusteren is het binnengebied autovrij gehouden. De aanwezige hoogteverschillen in het maaiveld zijn opgelost door de begane grondvloeren te laten verspringen in hoogte. Hierdoor ontstaan woningen met een extra hoge begane grond. Steenhuis Bukman stuurde bij het ontwerp van de verschillende deelprojecten in het blok op een zorgvuldige afstemming in opzet en materiaalgebruik, om zowel variatie als samenhang te creëren.

  


Over deze site

Disclaimer