Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

KDV De Toverlantaarn, KDV De Kleine Roos

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Architect
RIENKS Architects
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Marcel Snellenberg
Aannemer
De Geus Bouw
Programma
1.200 m² kinderdagverblijf
Fotografie


Het oorspronkelijke schoolgebouw is ontworpen in een H-vorm als experimentele vorm om van twee zijden daglicht in het klaslokaal te krijgen. Om die reden had de school geen gangenstructuur. Het gebouw bestaat uit drie rechthoekige, eenlaagse bouwvolumes die parallel aan elkaar liggen en door twee korte gangen met elkaar verbonden zijn. De doorloop vond bij gebrek aan gangen rechtstreeks van klas naar klas plaats. Om de hinder van de doorloop toch te beperken, werd bij iedere klas een garderobe- en toileteenheid opgenomen. De zuidwestelijke poot was iets langer omdat daar een ruimte voor leerkrachten was ingericht. De gevels zijn vooral met glazen delen ingevuld. Glazen buitendeuren openen op de binnenhoven. De kopse gevels uitgevoerd in gelige breuksteen vormen een contrast met de transparante langgevels. De volumes zijn afgedekt met een flauw hellend zadeldak. De grootschalige renovatie en restauratie van dit rijksmonument was noodzakelijk omdat het gebouw niet meer voldeed aan de huidige eisen die gesteld worden aan kinderopvang. Alle ingrepen zijn met de grootste zorgvuldigheid in relatie tot het monumentale karakter van het gebouw gedaan. De kleurstelling en de detaillering van de houten buitenkozijnen zijn naar oorspronkelijk ontwerp geheel vervangen.

  


Over deze site

Disclaimer