Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Swammerdambuurt

Opdrachtgever
De Key
Architect
Hooyschuur Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Jos Kroon
Aannemer
Coen Hagedoorn Bouw
Adres
Ruyschstraat 15-19, Swammerdamstraat 57-61
Aantal woningen
13
Overig programma
bedrijfsruimte
Fotografie
Bastiaan van 't Veer


Fin Won Kam Opp
SH 5 3 61
OH 2 2 112
OH 6 3 117
----------------------------
13 95

In december 2001 ondertekenden drie partijen, te weten stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, Woonstichting De Key en bewonerscommissie Swammerdam, een startnotitie waarin een maatwerkplan voor herstel en behoud van de Swammerdambuurt werd vastgelegd. De Swammerdambuurt wordt gekenmerkt door een breed scala aan architectuuruitingen, met veel karakteristieke bouwwerken, veelal uit de negentiende eeuw. Er staan verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten van architecten als Van Gendt, Salm en Henkenhaf.

Per architectuureenheid en bouworde zijn de startnotitie en het Plan van Aanpak verder uitgewerkt tot restauratie- en renovatieplannen. Hiermee kon gestart worden met de uitvoering van het herstel van 290 woningen.

Inmiddels is het bouwproces in een vergevorderd stadium. Met hernieuwd respect voor de negentiende-eeuwse bouw wordt het culturele erfgoed van die tijd in ere hersteld. Door de kwaliteitsslag die is ingezet door Woonstichting De Key worden ook andere eigenaren in deze buurt aangespoord om tot woningverbetering en restauratie te komen. Ook de woonomgeving wordt zo verbeterd. Met dit proces wordt de toekomst van de Swammerdambuurt, en daarmee een belangrijk onderdeel van de volkshuisvestingshistorie van Amsterdam, veilig gesteld.

  


Over deze site

Disclaimer