Naar Menu


Jeruzalem Blok M

Opdrachtgever
Rochdale
Architect
Studioninedots
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Albert Herder,
Vincent van der Klei,
Arie van der Neut,
Metin van Zijl
Aannemer
Dura Vermeer Bouw Midden West
Adres
Van t Hofflaan 29-49, Robert Kochplantsoen 4-10
Aantal woningen
84
Overig programma
apotheek, kantoor, gezondheidscentrum, wijkcentrum, restaurant
Fotografie
Luuk Kramer


Jeruzalem is een jong-monumentale wijk in Amsterdam Oost. De stedenbouwkundige opzet, de groenaanleg en de volkshuisvestelijke en architectonische aspecten zijn zeer waardevol. Het coherente geheel stond model voor later gerealiseerde tuindorpen in Amsterdam. Kenmerkend zijn de modernistische duplexwoningen in een hovenstructuur. Omdat de woningen technisch niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd, worden ze verbeterd en bovendien ‘ontduplext’. Een belangrijke opgave binnen het stedenbouwkundig plan Jeruzalem (van Karres en Brands landschapsarchitecten, Studioninedots en Stadsdeel Amsterdam Oost) was dan ook om nieuwe woningen voor de oudere bewoners van de wijk te realiseren, geconcentreerd in grotere complexen om zodoende de monumentale structuur van het te behouden deel in tact te kunnen laten. Blok M is een van de nieuwe blokken waarin de woningbouwopgave wordt opgelost. Qua beeld is Blok M verbonden met de naastgelegen bakstenen strokenbouw en de witte hovenbebouwing ten westen ervan: het is uitgevoerd in een lichte baksteen in de vorm van een hof. Aan de binnenzijde liggen de leefgalerijen en de gemeenschappelijke binnentuin. De bewoners wonen er ruimer en comfortabeler dan voorheen. In de plint is ruimte voor (zorg)voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, een buurtrestaurant en een wijkservicecentrum.

  


Over deze site

Disclaimer