Naar Menu


Lokaal Zuid FV 11

Opdrachtgever
Lingotto,
bewonerscollectief
Architect
Hund Falk Architecten
Stadsdeel
Zuid
Projectarchitect(en)
Elsbeth Falk,
Floris Hund,
Annelies Schellekens
Aannemer
Van Wijnen
Adres
Floris Versterstraat 11
Aantal woningen
7
Fotografie
Hans van Meerwijk


Lokaal Zuid is een herbestemmingsproject in de Amsterdamse Hoofddorppleinbuurt waarbij drie markante schoolgebouwen zijn gerestaureerd en getransformeerd. Het voormalige schoolgebouw aan de Floris Versterstraat 11 uit 1931 is ontworpen door de architect G.A. Roobol. Het gebouw is monumentwaardig, orde 2. Het schoolgebouw is herbestemd tot zeven woningen die variëren van appartement tot grondgebonden maisonnettes en van klein tot groot. De woningen zijn zo veel mogelijk binnen de bestaande hoofdstructuur gerealiseerd met behoud van de markante details aan buitengevel en interieur. Voor optimale woonkwaliteit is op specifieke plekken een radicale ingreep gedaan, zoals twee nieuwe entrees, dakpatio’s, riante balkons en een lift. Het casco voldoet aan hoge thermische en geluidseisen. De woningen zijn casco opgeleverd, de bewoners kunnen hun ideale woning binnen dit casco realiseren. Om het casco af te stemmen op het interieurontwerp zijn de bewoners vanaf het schetsontwerp betrokken geweest bij het proces. Hierbij liepen zij (deels) risicodragend mee in het ontwikkelingstraject.Het gehele gebouw is aangepast aan hoge duurzaamheidscriteria, zoals gevelisolatie, dubbelglas, PV panelen en ventilatie met warmteterugwinning. Alle technische aspecten zijn zo geïntegreerd in het ontwerp dat het markante karakter van het gebouw optimaal is behouden.

  


Over deze site

Disclaimer