Naar Menu


Leeuwenhoekcluster

Opdrachtgever
De Key
Architect
Van Sambeek & Van Veen Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Erna van Sambeek
Aannemer
Ursem Bouwgroep
Adres
Eerste Boerhaavestraat 15-17, Leeuwenhoekstraat, Swammerdamstraat 33-39
Aantal woningen
18
Fotografie
Luuk Kramer


Fin Won Kam Opp
K 10 3 104
K 4 4 123
K 4 5139 139
----------------------------
18 116

Het Leeuwenhoekcluster in de negentiende-eeuwse Swammerdambuurt bestaat uit achttien nieuwe gezinswoningen op drie verschillende locaties. Door de positie en de autonomie van de drie eenheden is, in de gefragmenteerde omgeving van nieuwbouw en renovatie uit diverse perioden, een nieuwe samenhang gecreëerd. Deze samenhang is voelbaar op architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk niveau. Het ontwerp keert niet alleen de situatie binnen het blok rond de Leeuwenhoekstraat om, waardoor de achterzijde in een ruimte met het karakter van een hof is veranderd, maar heeft impact tot ver daaromheen.
De uitwerking van de drie bouweenheden is geïnspireerd op de in deze buurt veel voorkomende typologie: stapeling van een beneden- en een bovenwoning die beiden hun voordeur aan de straat hebben. Naast de voordeur van de benedenwoning bevindt zich een grote glazen pui, gevat in een hardstenen kader, waarachter de woonkeukens zijn gesitueerd. De drie verdiepingen daarboven hebben in overeenstemming met de buurpanden ieder drie hoge ramen op gelijke afstand van elkaar. De gevels worden beëindigd met een geabstraheerde kroonlijst van aluminium. Opvallend is het gebruik van paarse baksteen met metselwerk in tegelverband. De houten deuren en kozijnen, hoge ramen en natuurstenen plinten geven het geheel een statige uitstraling. Hiermee is de bestaande stad aangeheeld zonder te vervallen in een herhaling van het bestaande.

  


Over deze site

Disclaimer