Naar Menu


Bosleeuw Blok 1

Opdrachtgever
Stadgenoot
Architect
KAW architecten
Stadsdeel
West
Projectarchitect(en)
Reimar von Meding,
Iskandar Pané
Aannemer
Mens-Zeist
Adres
Lucellestraat 46-84, Wiltzanghlaan 21-27, Hofwijckstraat 1-43
Aantal woningen
179
Overig programma
bedrijfsruimte (café)
Fotografie
Gerard van Beek


De buurt Bosleeuw Midden wordt sociaal en fysiek verbeterd. In een paar jaar tijd worden 600 woningen gerenoveerd. De binnenhoven van de vier grote bouwblokken worden opnieuw aangelegd, straten en pleinen opnieuw ingericht. Met respect voor het oorspronkelijke tuinstedelijke karakter, stedenbouwkundige structuur en architectuur, krijgt de buurt een meer groene en frisse uitstraling. De plannen voor de stadsuitbreiding Bos en Lommer dateren uit 1935. In die tijd experimenteerde de bekende architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in Bos en Lommer voor het eerst met strokenbouw en open bouwblokken. Blok 1 is tijdens de oorlog gebouwd, de andere blokken kort daarna. Uitgangspunt bij de huidige gevelrenovatie is om met inzet van innovatieve producten en werkwijzen het oorspronkelijke beeld met dakoverstekken, grote gevelopeningen met ranke stalen kozijnen, te herstellen. Het isolatiepakket met keramische steenstrips, prefabricage, onderhoudsarme materialen en de nieuwste typen aluminium kozijnen zijn daarentegen duidelijk anno nu. Toch heeft het gebouw met de toepassing van deze hedendaagse middelen zijn jaren veertig uitstraling herwonnen. De woningverbetering vindt plaats in bewoonde toestand. In minder dan vijftien dagen per woning trekt de renovatierups door het woonblok.

  


Over deze site

Disclaimer