Naar Menu


De Banne Centrum

Opdrachtgever
Banne Binnen,
Rochdale,
AM
Architect
rphs+
Stadsdeel
Noord
Projectarchitect(en)
Eric Scholman
Aannemer
BAM Woningbouw,
Mostert de Winter
Adres
Bezaanjachtplein 3-303, IJdoornlaan 1501-1697
Aantal woningen
204
Overig programma
10500 m2 commerciële ruimte
Fotografie
Peter Coppens


rphs+ heeft het stedenbouwkundig masterplan gemaakt voor de revitalisering van het centrum van de wijk De Banne. In vervolg daarop is het in opdracht van AM Vastgoed en Rochdale, het ontwerp getekend voor de centrale voorzieningen in dit masterplan. De IJdoornlaan is een belangrijke verkeersader door Amsterdam Noord. Om ook op de projectlocatie de allure van een stadsboulevard te creëren is een stedenbouwkundig ensemble ontworpen bestaande uit woongebouwen die door een tweelaagse plint aan elkaar, aan de wijk en aan de IJdoornlaan zijn gekoppeld. De woongebouwen, acht ver­ diepingen hoog, staan afwisselend haaks op en evenwijdig aan de boulevard. In de plint zijn een winkel­passage, twee parkeer­ garages en maatschappelijke voorzieningen zoals sport-/turnzalen, een bibliotheek, een buurttheater en buitenschoolse opvang ondergebracht. Op de voorzieningen ligt een gemeenschappelijke daktuin, die een veilige en beschutte buitenruimte vormt voor de (zorg) woningen. Het interieurontwerp voor het wijk- en dienstencentrum is ook door rphs+ ontworpen, in samenwerking met de gebruikers. De stapeling van functies en de directe relatie tussen het winkelend publiek en bezoekers van het wijken dienstencentrum, versterken de ontmoetings- en verblijfskwaliteit van dit centrum van De Banne.

  


Over deze site

Disclaimer