Naar Menu


De Punt Hoogheemraadhoven

Opdrachtgever
VOF De Stadstuinen,
Ymere
Architect
Lafour en Wijk Architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Lucien Lafour,
Rikkert Wijk
Aannemer
UBA Bouw
Adres
Bandijkstraat 19-23, Griendstraat 34-44, Bosbrankhof 6, De Biezenhof 6 e.v.
Aantal woningen
42


Het plan De Punt bevat 42 eengezinswoningen met in totaal vier woningtypen verspreid in de Hoogheemraadbuurt in Osdorp, een wijk met laagbouwwoningen en onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren. De stempelvormige ensembles van de woonblokken zijn typerend voor de oorspronkelijke stedenbouw. De nieuwbouw vervangt de verouderde seniorenwoningen en geeft de buurt een kwaliteitsimpuls. In de stedenbouwkundige opzet werden de dakvormen voorgeschreven om de bestaande structuur van de wijk te respecteren. De grenzen met het openbaar gebied worden afgebakend door middel van zorgvuldig vormgegeven tuinmuren en langs het achterpad is een groen scherm van klimop geplaatst. Passend in de oorspronkelijke steden­bouw is de rooilijn iets naar de straatzijde verschoven, waardoor de privétuinen meer diepte krijgen en de bezonning verbetert. Door de entrees van de woningen naar de straatzijde te verplaatsen, wordt de sociale controle verbeterd. Het ritme en de detaillering van de schoorstenen, entrees met luifel en bloemkozijnen verwijzen naar de oorspronkelijke architec­ tonische beeldtaal. Hierbij is vast­gehouden aan het toepassen van hoogwaardige materialen zoals keramische dakpannen en metsel­ stenen, en kunststenen onder­ dorpels van de houten kozijnen.

  


Over deze site

Disclaimer