Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Leo Polakhuis

Opdrachtgever
Woonzorg Nederland
Architect
Claus en Kaan Architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Felix Claus,
Jaap Gräber
Aannemer
Heijmerink Bouw
Adres
Saaftingestraat 2-292
Aantal woningen
72
Overig programma
Verpleeghuis, dienstencentrum, algemene ruimten t.b.v. verzorgingshuis
Fotografie
Luuk Kramer


Fin Won Kam Opp
OH 48 3 75
OH 24 4 88
----------------------------
72 79

Het Leo Polakhuis is een groot zorgcomplex bestaande uit een verpleeghuis, een verzorgingshuis, seniorenwoningen, voorzieningen voor dagopvang, dagverpleging en een medisch centrum voor poliklinische zorg. Maatgevend bij de formulering van het concept voor de nieuwbouw was de zorgvisie van het Leo Polakhuis, waarbij de kwaliteit ‘wonen’ uitgangspunt is bij langdurig verblijf, ook als dit gepaard gaat met intensieve zorg.
In het ontwerp wordt uitgegaan van een nieuwe ordening van de drie hoofdgroepen verpleging, verzorging en wonen. Het karakter van het nieuwe Leo Polakhuis wordt niet bepaald door institutionele zorgfuncties maar door de intimiteit van het wonen. De openbare ruimte is de neutrale drager in het complex. Met dit ‘woonzorgpark’ is een nieuwe invulling van het begrip zorgcentrum mogelijk, een invulling die een open relatie tussen omgeving, bewoners en personeel stimuleert.
De hoogbouw van het complex is uitgevoerd in een zwart genuanceerde steen met doorgestreken zwarte voeg in tegelverband. Door secure maatvoering en goede uitvoering ontstaat een gedistingeerd blok dat recht doet aan de stedenbouwkundige opzet en een baken is in deze stadsrand.
De achterliggende laagbouw sluit aan op de omringende buurt. Deze laagbouw is uitgevoerd in kleurige Resopal gevelbeplating. Het kleurenpalet is warm en onderstreept de kwaliteit van wonen voor zowel bewoners die in de laatste fase van hun leven gekomen zijn als ook voor de buurtbewoners.

  


Over deze site

Disclaimer