Naar Menu


Hof van Socrates

Opdrachtgever
Ymere
Architect
samenwerkende architecten,
Duinker van der Torre
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Margreet Duinker,
Paul Salomons,
Natasja Hogen
Aannemer
UBA Bouw
Adres
Leibnizstraat 2-28, Schopenhauerhof 1-41, Socratesstraat 22-26
Aantal woningen
37
Overig programma
woon-werkwoningen


Fin Won Kam Opp
K 2 4 126
SH 2 4 126
SH 2 5 112
SH 2 5 112
SH 1 3 84
K 1 3 84
K 1 3 84
K 1 3 73
SH 1 3 97
SH 1 4 126
----------------------------
16 108

De nieuwe bebouwing in de Confuciusbuurt volgt het bestaande patroon van de strokenverkaveling. Op de plaats waar eerst portiekflats van vijf lagen stonden, zijn stroken met eengezinswoningen gerealiseerd en een kleinschalig appartementengebouw. Tussen de eengezinswoningen liggen stroken openbaar groen. De wijk is ruim opgezet met veelal grondgebonden woningen, veel groen en een hechte relatie tussen de woningen en de openbare ruimte.

In een van de koppen van de hoekbebouwing zijn woon-werkwoningen opgenomen. De Descartesstraat is verdwenen. Daar staan nu de appartementenblokjes en zijn een extra groenstrook en een langzaam- verkeersroute gerealiseerd. De portiekflats aan de hoven ten noorden van de nieuwbouw zijn gehandhaafd en gerenoveerd. De laagbouwwoningen en beneden-bovenwoningen in het woonwijkje ten zuiden van de Socratesstraat zijn waar nodig samengevoegd en opgeknapt.

De bewoners van de eengezinswoningen parkeren in een afsluitbare parkeerstraat op het binnenterrein, achter de eigen woning. De verharding in de groenstroken is beperkt. Omdat gestreefd werd naar een rustig architectonisch beeld is het materiaalgebruik afgestemd op de omgeving: het project is opgetrokken in rode baksteen en heeft langskappen met keramische pannen.

  


Over deze site

Disclaimer