Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Holtblokken Fase 1

Opdrachtgever
Rochdale
Architect
Hooyschuur architecten & adviseurs,
CASA architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Ron Baltussen,
Koen Crabbendam
Aannemer
Coen Hagedoorn Bouwgroep
Adres
Reina Prinsen Geerligsstraat 1-27, Theodorus Dobbestraat 48-50
Aantal woningen
62
Fotografie
Arjen Veldt


Het opgeleverde project is het eerste van drie nagenoeg identieke bouwblokken. Samen met de Aireyblokken aan de Burgemeester De Vlugtlaan en de Burgemeester Fockstraat vormen deze bouwblokken een belangrijke ruggengraat binnen het Van Eesteren Buitenmuseum. In eerste instantie zijn het schetsontwerp en het VO uitgewerkt door CASA architecten. De verdere uitwerking, detaillering kleur- en materiaalkeuze in de fase van de aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering zijn door Hooyschuur architecten & adviseurs opgepakt. De Coen Hagedoorn Bouwgroep heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden gezorgd. Het resultaat is een eerste opgeleverde bouwblok waarbij de bestaande woningen zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet. De plattegronden zijn geoptimaliseerd en gemoderniseerd. De bestaande kappen zijn verhoogd, waardoor er extra ruimte is ontstaan voor een aantal grote gezinswoningen. De bestaande gevels zijn rondom aan de buitenzijde geïsoleerd en voorzien van minerale steenstrips. En de oorspronkelijke balkons zijn in het straatbeeld in ere hersteld. Met de oplevering van het eerste bouwblok is het begin gemaakt van het herstel van dit deel van het Van Eesteren Buitenmuseum. De verduurzaming in combinatie met aangepaste en uitgebreide woningplattegronden levert een substantiële bijdrage aan het bezit van sociale huurwoningen van Woningstichting Rochdale in dit deel van de stad.

  


Over deze site

Disclaimer