Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Het Schouw

Opdrachtgever
Stadgenoot
Architect
Inbo
Stadsdeel
Noord
Projectarchitect(en)
Tako Postma, Louise de Hullu
Aannemer
Thunnissen
Adres
Th. Weeversweg 11-115, Zilverplevierstraat 3-117, De Schorrenstraat 2-12, Noorderhaakspad 4-80, Zuidgorsstraat 3-81
Aantal woningen
196
Fotografie
Jan de Vries


In opdracht van Stadgenoot maakte Inbo een ontwerp van drie kloeke gebouwen, die een grote variatie aan woningtypen bevat voor specifieke doelgroepen. De gebouwen zijn gebouwd op het middenterrein tussen twee complexen die Inbo ongeveer tien jaar eerder voor dezelfde opdrachtgever heeft ontworpen. Het middengebied kwam vrij nadat het bestaande verzorgingshuis gesloopt werd. De bewoners daarvan zijn doorverhuisd naar de nieuwe gebouwen, waarin in groepswoningen verpleeghuiszorg wordt verleend en in zelfstandige ouderenwoningen thuiszorg. De nieuwe gebouwen maken de buurt compleet: naast een aantal extra ouderen- en mindervaliden-appartementen, zijn er vooral woningen voor gezinnen en kleinere appartementen voor jongeren toegevoegd. Daar is in de buurt enorme behoefte aan en het is een mooie aanvulling om van Het Schouw een levendige, levensloopbestendige buurt te maken, waarin ook veel ouderen met een zorgbehoefte wonen. De gezinswoningen zijn voornamelijk uitgevoerd als dubbele benedenwoningen met een eigen entree. Zo wordt gegarandeerd dat er altijd mensen zijn in de openbare ruimte en dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt. Door de nieuwe groene binnentuin te koppelen aan de Heemtuin en een poort naar het Baanakkerspark, is het complex niet alleen een herkenbaar buurtje, maar ook een hele prettige groene plek om te wonen, waarop alle buitenruimtes gericht zijn.

  


Over deze site

Disclaimer