Naar Menu


Airey-woningen Burgemeester Fockstraat

Opdrachtgever
Rochdale
Architect
Hooyschuur architecten & adviseurs
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Ron Baltussen
Aannemer
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen
Adres
Burgemeester Fockstraat 22-48, Reina Prinsen Geerligsstraat 2-28, Theodorus Dobbestraat 59, 69
Aantal woningen
112
Overig programma
2 garageboxen
Fotografie
Bastiaan van ‘t Veer


Het project betreft een hoogniveau renovatie van de 112 Airey-woningen aan de Burgemeester Fockstraat en de Reina Prinsen Geerligstraat in Nieuw-West. Dit complex maakt onderdeel uit van het Van Eesteren Buitenmuseum. Het project sluit aan bij eerder uitgevoerde renovaties van diverse Airey-woningen in het museumgebied. Met het aanbrengen van een volledig geïsoleerd inbouwpakket, nieuwe plattegronden en nieuwe installaties zijn deze naoorlogse systeembouwwoningen voor de toekomst veilig gesteld. Niet alleen is het oorspronkelijke gevelbeeld hersteld, met het behalen van een A+ label voldoen de sociale huurwoningen aan de hedendaagse eisen. De bijzondere constructieve en architectonische karakteristieken van deze wederopbouw woningen vormen de basis voor een kwalitatief hoogwaardig en flexibel plan. De (deels teruggekeerde) bewoners hebben inspraak gehad in de definitieve woningindeling. Er zijn diverse varianten plattegronden in het complex verwerkt. In de uitwerking waren met name ook de akoestische maatregelen van belang. Er is geen sprake meer van geluidsoverlast tussen de woningen onderling. Met het restaureren en reinigen van de karakteristieke betonnen gevelplaten en met de toepassing van slanke aluminium kozijnprofielen zijn de oorspronkelijke gevelkenmerken zoveel als mogelijk in ere hersteld.

  


Over deze site

Disclaimer