Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Basisschool Veerkracht

Opdrachtgever
LEV Scholengroep
Architect
Studio Ard Hoksbergen,
Studioninedots
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Ard Hoksbergen
Aannemer
Blanksma Groep
Adres
Slotermeerlaan 160
Programma
1.780 m² basisschool, gymzaal, buitenschoolse opvang
Fotografie
Milad Pallesh


Veerkracht is een veelkleurige, protestants-christelijke basisschool in Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Om het ontwerp in te passen in deze context, is het schoolgebouw opgeknipt in drie delen: de gymzaal, de aula en de lokalen. Hierdoor ontstaat een ensemble van volumes in plaats van één groot volume, wat recht doet aan de ‘licht, lucht en ruimte’ van het Algemeen Uitbreidingsplan. Het gebouwdeel met de gymzaal staat in de rooilijn van het westelijk deel van de Slotermeerlaan, terwijl het deel met de lokalen is uitgelijnd met het zuidelijke deel. Zo opent het midden van het gebouw zich naar de straat, waarmee een open en gastvrij gebaar wordt gemaakt. De buitenste gebouwdelen zijn voorzien van schuine kappen, een referentie naar de portiekflats in de omgeving. De herkenbare en doorleefde identiteit van de school is vertaald in een karakteristiek en hedendaags ontwerp, wat zich onder meer uit in de markante gevel aan de Slotermeerlaan. Deze gevel is voorzien van een grote schoorsteen, die een markeringspunt vormt in de buurt en bovendien refereert aan de schoorsteen op het oude gebouw. Ook de kleur van de gevelsteen en subtiele ornamenten in het metselwerk zijn verwijzingen naar het voormalige schoolgebouw.

  


Over deze site

Disclaimer