Naar Menu


Westerkaap Fase 1

Opdrachtgever
Hofmakerij
Architect
DKV architecten,
ABT Delft,
awg architecten,
baneke van der hoeven architekten
Stadsdeel
Centrum
Projectarchitect(en)
Roel Bosch, Paul de Vroom, Stefan Braun, Christine de Ruyter, Guus Baneke, Linda Kröse
Aannemer
Trebbe Bouw
Adres
Coffijboomstraat 1-75, Leliëndaalstraat 6-20, Westerdok 612-684, 700-742, 784-808, Westerdoksdijk 427-471, 477-523, 529-597
Aantal woningen
191
Overig programma
commerciële en sociale bedrijfsruimten, winkels, huisartsen- en fysiotherapiepraktijk


Fin Won Kam Opp
OH 1 5 200
SH 28 3 82
SH 7 4 103
OH 5 2 66
OH 8 3 77
OH 13 4 128
K 15 4 155
K 21 5 178
K 1 7 238
K 12 1 112
SH 9 5 117
K 21 2 77
K 19 3 87
AMH 20 2 65
AMH 11 3 77
----------------------------
191 104

Westerkaap Fase 1 is een van de vier bouwblokken die op het Westerdokseiland zijn gerealiseerd. Op de locatie van beperkte omvang werd een hoge bebouwingsdichtheid gevraagd. Aan weerszijden is water aanwezig: aan de oostzijde het weidse IJ en aan de westzijde de Westerdokshaven met daarachter de binnenstad. Door de stedenbouwkundige structuur is ruimte gecreëerd binnen de vereiste dichtheid en wordt geprofiteerd van het uitzicht aan beide zijden.

Het terrein is opgedeeld in vier evenwijdige stroken die van oost naar west lopen. Het stedenbouwkundig plan van Westerkaap is ontwikkeld door DKV architecten. Iedere strook is door een andere architect ontworpen. DKV trad als coördinerend architect op. De vier stroken vormen samen drie cours (hoven) die onderling sterk in formaat en architectonische uitwerking verschillen. Elke cour heeft een eigen thema. Door bij het thema passend materiaalgebruik heeft elk hof zijn eigen identiteit gekregen.

Aan weerszijden van de cours is gekozen voor een menging van wonen en werken, ondergebracht in een drielaagse bebouwing met twee voorkanten. Boven de derde laag bestaat de bebouwing uit een compositie van volumes die bepaald zijn door de stedenbouwkundige continuïteit, de skyline en het uitzicht in twee richtingen.

Gezien de diversiteit in bouwmassa’s is aan de buitenzijde voor metselwerk gekozen om een eenheid te creëren. Hierdoor bestaat de massaopbouw uit duidelijk te onderscheiden individuele gebouwen, terwijl de samenhang van het geheel gewaarborgd blijft.

  


Over deze site

Disclaimer