Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

IBS Al Yaqoet

Opdrachtgever
Stichting Islamitische School Amsterdam
Architect
GAJ VBW Architecten
Stadsdeel
Noord
Projectarchitect(en)
Arie Blokland
Aannemer
Badhoeve Bouw
Adres
Wildrijkstraat 2
Programma
1.780 m2 school


De nieuwe huisvesting voor de basisschool Al Yaqoet, gelegen in Nieuwendam bestaat uit twee onderdelen: een gerenoveerd en aan het moderne onderwijs aangepast bestaand schoolgebouw en een uitbreiding daarop in de vorm van nieuwbouw. Voor de uit 1966 daterende paviljoenschool gold als welstandscriterium het predicaat orde 2. De gevels zijn daarom zoveel mogelijk naar hun oorspronkelijke verschijningsvorm teruggebracht. In dit bouwdeel zijn tien groepsruimten plus leerpleinen ondergebracht en in de nieuwbouw drie groepsruimten voor kleuters plus de ruimten voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), het speellokaal tevens gebedsruimte en aansluitend daaraan de centrale ontmoetingsruimte die voorzien is van een brede tribunetrap. Op de verdieping bevinden zich de werkruimten voor personeel en directie. Een van de belangrijkste uitdagingen van de ontwerpopgave was het realiseren van een totaalconcept waarin oud en nieuw op logische wijze samensmelten en tezamen een eigentijdse, flexibele, functionele en in de toekomst uit te breiden onderwijsfaciliteit vormen. Op verzoek van de opdrachtgever is in de architectuur van met name het nieuwbouwdeel op subtiele wijze de islamitische identiteit van de school tot uitdrukking gebracht. Dit is onder meer bereikt door in de gevels tegelmozaïek toe te passen.

  


Over deze site

Disclaimer