Naar Menu

HomeProjectenboekUitgebreid zoeken

Comenius Lyceum Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Architect
DMV Architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Edwin Meyer Viol
Aannemer
Ooijevaar
Adres
Jacob Geelstraat 38
Programma
11.000 m2 school, sportzaal, buurthuis


Dit oorspronkelijke schoolgebouw in Bossche School stijl uit 1970 is qua onderwijsvisie, technische installaties, akoestiek en energieverbruik op het niveau van een nieuwbouwschool gebracht om ruimte te bieden aan het nieuwe Comenius Lyceum. Het onderwijs is sinds de bouw van de school veranderd. Het nieuwe Comenius diende een grotere differentiatie aan onderwijsruimten en ‘een hart’ te hebben. De stedenbouwkundige contouren van het oorspronkelijke gebouw zijn zoveel mogelijk gehandhaafd. Door het overkappen van de patio ontstond het gewenste hart van het gebouw en een nieuwe aula maar verdween het schoolplein. Dit werd door de sloop van de oorspronkelijke aula gecompenseerd en daar kon een uitnodigende entree worden gemaakt. De volgende karakteristieken van het gebouw waren in het ‘advies monumentenlijst’ opgesomd: ‘Het bouwwerk is sterk naar binnen gekeerd. Er is rust en eenvoud gevonden in de verhouding van de bouwdelen. In het complex zijn de vormentaal en ideeën van de Bossche School terug te vinden: een school gebouwd rond een ‘kloostertuin’, vergrijsde kleuren, baksteen en grote vensters zonder roedeverdeling.‘ Deze karakteristieken zijn behouden en aangevuld met goed gekozen kleuren en duurzame materialen. Deze zijn aangevuld met een frisse, eigentijdse kleur en grafische elementen voor een nieuwe identiteit van de school.

  


Over deze site

Disclaimer