Naar Menu


Andreas Schelfhoutstraat 54-84

Opdrachtgever
De Alliantie
Architect
JoustraReid Architecten
Stadsdeel
Zuid
Projectarchitect(en)
Steve Reid
Aannemer
Coen Hagedoorn Bouwgroep
Adres
Andreas Schelfhoutstraat 54-84
Aantal woningen
15
Overig programma
parkeergarage


De nieuwbouw met vijftien sociale huurwoningen voor senioren en een ondergrondse parkeergarage vervangt een vrijstaande gymzaal uit de jaren zestig en vormt de vervolmaking van het bouwblok tussen de Andreas Schelfhoutstraat, het Surinameplein en de Schinkelkade. Stedenbouwkundig en architectonisch is het bouwblok en de omgeving divers te noemen. Direct naast de locatie liggen stadsuitbreidingen uit de negentiende eeuw, de jaren twintig en dertig (Amsterdamse school), en de jaren zestig (AUP van Van Eesteren). Vanwege de gevarieerde omgeving is de stedenbouwkundige opzet zo eenvoudig en helder mogelijk. In schaal en opbouw voegt het gebouw zich in zijn rol om het bestaande bouwblok af te maken. Door de entree op de kop te leggen wordt de overhoekse situatie optimaal benut en wordt de naastgelegen zone van het fietspad verlevendigd. In het materiaalgebruik en de detaillering worden bruggen geslagen tussen de nieuwbouw en haar omgeving. Zo is de plasticiteit en kleurstelling in gevelvlakken en metselwerk terug te voeren naar de architectuur uit de periode 1920-1930 en is de ritmiek van open- en dicht, een verwijzing naar het naast gelegen jaren zestig pand. Ook zijn er aluminium sandwichpanelen opgenomen voorzien van een ‘Diabolo’ patroon als verwijzing naar de tegeltableaus rond de entrees gebouwd in de buurt rond 1915.

  


Over deze site

Disclaimer