Naar Menu


Thuis West

Opdrachtgever
De Alliantie
Architect
Steenhuis Bukman Architecten
Stadsdeel
Nieuw-West
Projectarchitect(en)
Roelf Steenhuis
Aannemer
Slokker Bouwgroep
Adres
Elisabeth Boddaertstraat 2-16,11-41, Emilie Knappertstraat 2-16, 11-43, Johan Huizingalaan 587-615, Wilhelmina Druckerstraat 20-55, 60-98, 110-148
Aantal woningen
183
Overig programma
parkeergarage
Fotografie
Jannes Linders


In het stedenbouwkundig plan van Palmbout Urban Landscapes voor de Plesmanbuurt in Slotervaart is de oorspronkelijke openbare ruimte met prachtige straatprofielen, openbaar groen en collectieve binnentuinen gehandhaafd. Ook de footprint van de open bouwblok-verkaveling werd gehandhaafd, gestapelde woningen zijn nu aan de buitenrand gesitueerd en de laagbouw ligt aan de binnenstraten. Hiermee ontstond een heldere en rustige opbouw van stedenbouw en openbare ruimte in de sfeer van de oorspronkelijke buurt. Met ondergronds parkeren werd de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte gezekerd. Binnen dit kader is gezocht naar een rustige opzet van de woningblokken. In expressie ligt de nadruk op repetitie van woningen; ze worden per blok één keer gespiegeld, en ook de koppen, begane grond en bovenlaag worden beperkt verbijzonderd. Intussen leidt elke specifieke ligging wel tot een specifieke woning. In de materialisering is een evenwicht gezocht tussen transparantie en de expressie van materialen: metselwerk, metalen kozijnen, witte prefab en blauwe entreedeuren. Het plan is in intensieve samenwerking met een bewoners-begeleidingsgroep tot stand gekomen. Ook maakten buurtbewoners in een fotoworkshop foto’s van elkaar en bepaalden hun favoriet. De winnende portretten zijn met kunstenaar Reinier Bosch in beton gegoten en geïntegreerd in de gevels en lifthallen van het project.

  


Over deze site

Disclaimer