Naar Menu


Lokaal Zuid FV 10

Opdrachtgever
Lingotto,
bewonerscollectief
Architect
Hund Falk Architecten
Stadsdeel
Zuid
Projectarchitect(en)
Elsbeth Falk,
Floris Hund,
Annelies Schellekens
Aannemer
Van Wijnen
Adres
Floris Versterstraat 10-12
Aantal woningen
7
Fotografie
Hans van Meerwijk


Lokaal Zuid is een herbestemmingsproject in de Amsterdamse Hoofddorppleinbuurt waarbij drie markante schoolgebouwen zijn gerestaureerd en getransformeerd. Het voormalige schoolgebouw aan de Floris Versterstraat 10 uit 1931 is ontworpen door architect Op ’t Land in een vroege Amsterdamse School stijl. Het is een gemeentelijk monument van orde 1. Het gebouw ligt tegenover het voormalig schoolgebouw Floris Versterstraat 11 waar- mee het een verbijzondering vormt in de stedenbouwkundige setting van de Hoofddorppleinbuurt. Het schoolgebouw is herbestemd tot zeven woningen die variëren van appartement tot grondgebonden maisonnettes en van klein tot groot. Voor optimale woonkwaliteit is op specifieke plekken een radicale ingreep gedaan, zoals een nieuwe entree, nieuwe gevelopeningen in de achtergevel, riante balkons en een lift. De woningen zijn casco opge- leverd. Om het casco af te stemmen op het interieurontwerp zijn de bewoners vanaf het schetsontwerp betrokken bij het proces. Hierbij liepen zij (deels) risicodragend mee in het ontwikkelingstraject. Het gehele gebouw is aangepast aan hoge duurzaamheidscriteria, zoals gevelisolatie, dubbelglas, PV panelen en ventilatie met warmteterugwinning. Alle technische aspecten zijn zo geïntegreerd in het ontwerp dat het markante karakter van het gebouw optimaal is behouden.

  


Over deze site

Disclaimer