Naar Menu


Voorwoord

Voor de vierendertigste keer ligt hier voor u de documentatie Gebouwd in Amsterdam, Projectenboek 2021-2022 met alle bouwprojecten in Amsterdam die zijn opgeleverd tussen augustus 2021 en augustus 2022. Dat zijn deze keer 7.585 opgeleverde woningen, verdeeld over 71 verschillende projecten en 49 zelfbouwkavels. Daarnaast staan in de documentatie 34 kantoren, scholen of andere voorzieningen.

 

Het aantal opgeleverde woningen opgenomen in dit boek, gelukkig dit jaar mooi hoog, is het resultaat van hard werken in de afgelopen jaren van de vele partijen die verantwoordelijk zijn voor de Amsterdamse bouwproductie. Samen bouwen we aan een mooie en duurzame stad. Meer dan de helft van de woningen is gerealiseerd in het betaalbare segment sociale huur en middensegment huur. Een stap in de goede richting, want deze woningen zijn hard nodig in het bestrijden van de wooncrisis.

 

We reiken voor de zeventiende keer de Geurt Brinkgreve Bokaal uit aan de opdrachtgever van het beste project voor restauratie, hergebruik of erfgoed. Steeds meer zien we redelijk jonge gebouwen, waarvan we de schoonheid wellicht nog niet eerder zagen, een totale revisie krijgen met behoud van de oorspronkelijke waarden. Deze doorstart is niet alleen goed voor het behoud van stedelijk weefsel maar kan ook in het kader van duurzaamheid - lees ook behouden wat ons dierbaar is - als een grote stap vooruit worden gezien.

 

Een jubileum is er te vieren met vijfentwintig jaar Zuiderkerkprijs, de onderscheiding voor de architect en opdrachtgever van het door een steeds wisselende onafhankelijke jury gekozen, voor het beste woningbouwproject van het jaar. De vorige vijfentwintig winnaars en dubbel zoveel genomineerden laten door de jaren heen de hoge kwaliteit van de Amsterdamse woningbouw zien, waar we met zijn alle trots op mogen zijn.
De in maat en verschijningsvorm zeer verschillende nominaties van dit jaar hebben als overeenkomst dat ze alle drie tot stand zijn gekomen via gemeentelijke selectieprocedures. Tegelijkertijd leveren ze alle drie op hun eigen wijze een unieke bijdrage aan het Amsterdamse stadslandschap!

 

Het zijn economisch roerige tijden zoals u allen weet; de oorlog in Oekraïne, de recente stikstofuitspraak, de stijgende rente en inflatie en personeel dat moeilijk is te vinden. Maar, maak van de wooncrisis geen bouwcrisis. We moeten dit samen doen. Het komend jaar ga ik samen met alle partners (ontwikkelaars, financiers, woningcorporaties) en het Rijk weer aan de slag om de stad verder te verrijken met mooie bouwprojecten en woningen.

 

Ik wens u veel leesplezier.

Reinier van Dantzig

Wethouder Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling

gemeente Amsterdam

  


Over deze site

Disclaimer