Naar Menu

Home2017-2018Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het Projectenboek 2017-2018, met daarin alle bouwprojecten in Amsterdam die zijn opgeleverd van augustus 2017 tot augustus 2018. Met 5.845 woningen in 84 woningbouwprojecten en 84 kantoren en voorzieningen was het weer een rijk jaar in de productie van woningen, kantoren en voorzieningen in Amsterdam, passend in de trend die zich de afgelopen jaren heeft afgetekend.

 

Er wordt door tal van partijen volop gebouwd en geïnvesteerd, in zowel nieuwbouw als in transformatie. Het aantal opgeleverde woningen blijft hoog, net als de afgelopen jaren. De teller staat met 1.775 woningen minder wel lager, maar dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat vorig jaar nog drieduizend studenten- en jongerenwoningen zijn opgeleverd, vooral in grote projecten. Dit jaar zijn deze uitschieters er niet. Het is een tijdelijke dip, want de bouwprognoses zijn voor de komende jaren weer goed. De bouw van reguliere woningen is opnieuw hoger dan het afgelopen jaar.
Het startbouwcijfer, het aantal woningen waarvan in 2018 de bouw is begonnen, ligt bij de druk van deze publicatie rond de 7.500. Goed om te zien is het dat er niet alleen maar duurdere woningen worden gebouwd, maar dat de corporaties weer vol mee doen.

 

Het nieuwe stadsbestuur heeft sinds de presentatie van het collegeakkoord volop ingezet op maatregelen om de grootste problemen op de woningmarkt aan te pakken.

De woningnood en de extreme prijsstijging van woningen in Amsterdam, maken het noodzakelijk om stevig in te grijpen om deze stad bereikbaar te houden voor alle Amsterdammers, en niet alleen de mensen met de grootste portemonnee. Zo stellen we duidelijke eisen aan ontwikkelaars om bij nieuwbouw ook betaalbare woningen te realiseren, en is er voortdurend overleg met Den Haag over noodzakelijke rijksmaatregelen, zoals het vergroten van de investeringscapaciteit van corporaties en het invoeren van een ‘noodknop’ om extreme prijsstijgingen van huurwoningen tegen te gaan.

 

In het Woningbouwplan 2018-2025, dat eind november is gepresenteerd, zijn de bouwplannen van nieuwe woningen voor de komende zeven jaar opgenomen. Het stadsbestuur wil in die periode 52.500 woningen bijbouwen: gemiddeld 7.500 woningen per jaar, waarvan meer dan de helft in het betaalbare segment (2.500 sociale huur en 1.670 middenduur per jaar). Dat is een enorme uitdaging, zeker met het oog op de hard oplopende bouwkosten, het tekort aan bouwvakkers, het rijksbeleid dat investeringen door corporaties beperkt en de bestaande woningvoorraad niet beschermt tegen te snel oplopende prijzen, en ook met het oog op het gezond houden van het Vereveningsfonds, zodat ook na 2025 kan worden gebouwd.

 

Dit jaar reiken we voor de eenentwintigste keer de Zuiderkerkprijs voor het beste woningbouwproject uit, en de voor de elfde keer de Geurt Brinkgreve Bokaal voor het beste restauratie/ hergebruik/erfgoed project. Natuurlijk is het belangrijk om snel veel en ook de juiste woningen te bouwen. Maar we willen geen concessies doen aan kwaliteit. Daar blijven we zowel met deze documentatie als met het uitreiken van de twee prijzen, de aandacht op vestigen. Al dertig jaar documenteren we de bouwproductie in onze stad in boekvorm en inmiddels ook op de website www.gebouwdin.amsterdam. nl. Daarmee zijn we wellicht wel de enige stad ter wereld die zo een precies overzicht heeft van wat er binnen haar gemeentegrenzen wordt gebouwd. Dat geeft ons veel inzicht in de productie en daar mogen we trots op zijn.

 

Ik wens u veel leesplezier met de juryverslagen van de Zuiderkerkprijs en de Geurt Brinkgreve Bokaal, de analyses rond de woningbouwproductie, de plaatjes van de recent opgeleverde zelfbouw, een terugblik op dertig jaar projectdocumentatie en natuurlijk met de presentaties van de grote diversiteit aan projecten die in onze stad het afgelopen jaar zijn opgeleverd. Ondertussen mag u van mij en het college verwachten dat we alles in het werk stellen om weer heel veel nieuwe woningen te bouwen, voor al die Amsterdammers die een plek zoeken in de stad. Als dat lukt, ligt hier volgend jaar weer zo’n mooi, dik boek.

 

Laurens Ivens, Wethouder Bouwen en Wonen gemeente Amsterdam

  


Over deze site

Disclaimer