Naar Menu


SAMEN aan de Amstel

Opdrachtgever
MVOntwikkelen,
Coöperatieve Vereniging SAMEN aan de Amstel
Architect
HM Architecten
Stadsdeel
Oost
Projectarchitect(en)
Will Weerkamp
Aannemer
IBB Kondor
Adres
Korte Ouderkerkerdijk 5
Aantal woningen
18
Overig programma
parkeerkelder


Bij de totstandkoming van SAMEN aan de Amstel lag de eindverantwoordelijkheid voor van het casco en het financiële risico bij de ontwikkelaar terwijl de bewoners het interieur konden bepalen. Daardoor hoefden de bewoners zich niet te verdiepen in de technische, procedurele en financiële aspecten van het casco, terwijl ze er wel grote invloed op hadden. In de bouwenvelop voor de hele strook was voorzien in vier afzonderlijke parkeergarages. Na overleg tussen de architecten bleek een aanzienlijke optimalisatie mogelijk in een gezamenlijke parkeergarage. In de overleggen is eveneens afgestemd over de verschijningsvorm van en de samenhang tussen de bouwblokken. Het enthousiasme van de gemeentelijke stedenbouwkundige heeft hier overigens zeker toe bijgedragen. Er is gekozen voor twee volwaardige trappenhuizen met liften in combinatie met woningsprinklers. De gebouwstructuur is zodanig dat tot in een relatief laat stadium de (nieuwe) bewoners hun eigen woning konden samenstellen. Daarbij was het uitgangspunt dat iedere woning een woonruimte en buitenruimte moest hebben aan de Amstelzijde met het fantastische uitzicht. Zo zijn er grote en kleinere woningen ontstaan, hetgeen afleesbaar is in de voorgevel. In de zijgevel aan de zijde van de Waternettoren konden de bewoners kiezen uit meerdere kozijntypen, hetgeen leidde tot de gevarieerde indelingen.

  


Over deze site

Disclaimer