Naar Menu

Gemeente
Amsterdam
Gebouwd in Amsterdam
HomeProjectenboek

Projectenboek

Welkom op de website van Gebouwd in Amsterdam, Projectenboek 2015-2016 met achtergrondinformatie, foto’s en tekeningen van projecten die tussen 1 augustus 2015 en 1 augustus 2016 in Amsterdam zijn opgeleverd.

De website toont alleen de woningbouwprojecten van minimaal vier woningen. Bij kantoren en voorzieningen is een ondergrens van 400 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) gehanteerd, met enkele uitzonderingen. Verbouwingsplannen zijn alleen opgenomen als deze aanzienlijke veranderingen van de plattegronden tot gevolg hadden. De inventarisatie van de woningbouwproductie komt tot stand op basis van het Basisbestand van Grond en Ontwikkeling, waarin informatie uit stadsdelen en projectgroepen wordt bijgehouden. Omdat er binnen de gemeente geen registratiesysteem voor de productie van kantoren en voorzieningen bestaat, kan het voorkomen dat een aantal complexen mist op deze website. Getracht is echter zo compleet mogelijk te zijn.

 

De projecten op deze website zijn ook gepubliceerd in de papieren versie van Gebouwd in Amsterdam, Projectenboek 2015-2016. Deze en eerdere jaargangen zijn verkrijgbaar bij het Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam en te bestellen via projectdocumentatie@amsterdam.nl.

 

Redactie: Sabine Lebesque, Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam

Websiteondersteuning: Mischa Tiebie, Gemeente Amsterdam

Technische realisatie en vormgeving: Stichting Publieke Zaken (www.pz.nl)

 

Met dank aan alle fotografen, architecten en opdrachtgevers voor het aanleveren van materiaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze site

Disclaimer
Amsterdam.nl