Naar Menu

Gemeente
Amsterdam
Gebouwd in Amsterdam
Home2009-2010

Projectenboek 2011

Welkom op de website van het Projectenboek met achtergrondinformatie, foto’s en plattegronden van projecten die tussen 1 augustus 2005 en 1 augustus 2011 in Amsterdam zijn opgeleverd.

De website toont alleen de woningbouwprojecten van minimaal vier woningen, bij kantoren en voorzieningen is een ondergrens van 500 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) gehanteerd. Verbouwingsplannen zijn alleen opgenomen als deze aanzienlijke veranderingen van de plattegronden tot gevolg hadden. De inventarisatie van de woningbouwproductie komt tot stand op basis van de informatie uit het Basisbestand van het OGA, waarin informatie uit stadsdelen en projectgroepen wordt bijgehouden. Omdat er binnen de gemeente nog geen registratiesysteem voor de productie van kantoren en voorzieningen bestaat, kan het voorkomen dat een aantal complexen mist op deze website. Getracht is echter zo compleet mogelijk te zijn.

De projecten op deze website zijn ook gepubliceerd in het Projectenboek. Het Projectenboek 2010-2011 en tevens eerdere jaargangen zijn verkrijgbaar bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en te bestellen via het telefoonnummer 020-5525600.

Redactie website: Vibeke Gieskes, Daphna Beerdsen, Welmoed van Ramshorst, Femke Truijens en Caroline Uittenbroek
en.
OGA: Sabine Lebesque en Mischa Tiebie.
Technische realisatie en vormgeving: Stichting Publieke Zaken. (www.pz.nl)

Over deze site

Disclaimer
Amsterdam.nl